НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОРСКАТА ОБЩНОСТ И
ОБЩИНА ВАРНА ОБСЪДИХА БЪДЕЩЕТО НА
ПОДВОДНИЦАТА „СЛАВА“

Продължава обсъждането на бъдещето на подводница „Слава“ и превръщането й в музей на подводното дело на Р. България между представители на Община Варна и морската общност. В дискусията взеха участие заместник-кметът Коста Базитов, контраадмирал Митко Петев - командир на Военноморските сили, Виктор Бузев - главен архитект на Община Варна, к.д.п. Богдан Богданов - председател на УС на Българската морска камара (БМК), Жельо Душев - председател на Варненската туристическа камара, членове на УС на фондация „Морски съдби“, членове на УС на БМК, представители на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ) и др.
В началото на срещата, г-н Ганчо Райков прочете декларация от името на СПРБ, адресирана до министър-председателя на Р. България, областния управител на Варна, кмета на Община Варна и др. За голямо учудване на присъстващите се оказа, че прочетената декларация е писана по повод на излязла статия в електронен сайт, в който се интерпретират по неверен начин разговорите от предходната среща, че Община Варна няма пари за да направи от подводницата музей и че иска да я нареже, както и че някой е обвинявал СПРБ в бездействие.
Думата взе Коста Базитов, който остро се обяви срещу подобен начин на водене на диалог. Той изрази своето учудване и безпокойство за изказани очевидно неверни хипотези в публичното пространство, като по този начин възникват съмнения, че вероятно целта е да бъде манипулирано общественото мнение и дори настроено срещу Община Варна. Той дебело подчерта, че както досега, така и в бъдеще Община Варна ще търси консенсус с морските среди по отношение на бъдещето на подводницата. Това, че са се обсъждали различни варианти за това, как най-добре да бъде изграден Музея, не значи, че всичко е предрешено. Той напомни, че Общината сама е потърсила морската общност в лицето на БМК, за да се дискутира въпроса и е обидно да се счита, че това

Подводницата „Слава“, изкарана с подемно съоръжение на КРЗ „Флотски арсенал“- Варна, на „сухо“ за доков ремонт. Поглед от носа към кърмата. Публикуваме снимките, за да имат ясна представа тези, които не са виждали корпуса на подводницата в този му вид.
Подводницата „Слава“, изкарана с подемно съоръжение на КРЗ „Флотски арсенал“- Варна, на „сухо“ за доков ремонт. Поглед от кърмата към носа.
е начин Община Варна иска да си прехвърли проблемите за решаване на друг. К. Базитов отбеляза, че Община Варна ще се обърне към Министерството на отбраната, с което да търсят решение на този въпрос, след обсъждане на казуса от съответните комисии на Общинския съвет.
К.д.п. Б. Богданов изрази учудване от такава декларация и от факта, че тя не е получена в БМК. Абсолютно логично е, колегите първо да се обърнат към Камарата, след което да пишат декларации към държавните институции и то по очевидно неверни тези. Той отбеляза, че целта на БМК е обединяване на усилията на морската общност за намиране на най-доброто решение относно бъдещето на подводницата „Слава“, поради което по никакъв начин не приема такъв подход и категорично се противопоставя на подобно некоректно отношение.
Подобно отношение изразиха и останалите участници в дискусията.

След последващата дискусия по проблема, в края на заседанието, бе решено да бъде създадена работна група за изработване на задание.
Също така бе предложено, преди създаването на такава група, да се проведат консултации в близките дни с хидро-инженер, който съвместно с архитектите на Община Варна да обсъдят вариантите за място, което ще позволи да бъде изложен експонатът. В случай, че мястото бъде одобрено, тогава да се направи работната група за заданието.
Предложението беше прието единодушно.

Източник: Българска морска камара