НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МИЧМАН ВЛАДИМИР ЛУЦКИ И УЧАСТИЕТО МУ В ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО
НА СОФИЯ - НОВИ СВЕДЕНИЯ

Участието на мичман Владимир Луцки в електрифицирането на София е споменато съвсем накратко в историческата литература още през 1973 г. от инж. Иван Кираджиев. Според него на 12 юли 1890 г. кметът на София назначава седемчленна комисия (вкл. Вл. Луцки), а тя изработва „Програма и условия за фабриките, които желаят да участвуват на конкурса по осветлението на град София с електрическа светлина” [1, с. 85-86], [2]. Предоверявайки се на това твърдение, преди шест години, когато представих приноси на Вл. Луцки за техниката в България,  отбелязах и членството му в тази комисия [3], без да проучвам допълнително случая, тъй като той фигурира и в публикации на най-добрия съвременен познавач на историята на електрификацията на България [4, с. 38], [5]. Тук представям приноса на мичман Вл. Луцки в това направление въз основа на новоиздирени сведения от времето на събитията. Други данни за историята на електроснабдяването в страната през периода 1878-1900 г. споменавам само дотолкова, доколкото са пряко свързани с дейността му (на В. Л.) в това направление. ...

Пълния текст на статията на инж. Иван Алексиев (в PDF-формат) можете да прочетете тук.Мичман Владимир Луцки. - История на българския Военноморски флот. С., Военно изд-во, 1989.