НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС СЕ ПРОВЕДЕ
ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА 2017 Г.

На 5 февруари 2018 г. в Щаба на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовка във флота за учебната 2017 г. Присъстваха заместник- началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев, командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков, началниците на отдели и сектори от командването на ВМС и командирите на военни формирования.
Основните усилия в подготовката на ВМС, съобразно отпуснатия ресурс, бяха насочени към поддържане на изградените и придобиване на нови способности, осигуряващи защитата на морския суверенитет на страната, наблюдението и контрола на морските пространства, изпълнението на задачи по търсене и спасяване на море и оказване на помощ на населението при бедствия, съдействието на МВР при увеличен миграционен поток и противодействие на тероризма.
Особено внимание при подготовката на военните формирования от ВМС беше обърнато на развитие и поддържане на способности за водене на морски операции и за участие в съвместни операции в национален, съюзен и/или коалиционен формат, своевременното идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и терористични заплахи и отработване на задачите при разрешаване на кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от бедствия.
През годината ВМС участваха:
- с фрегата „Дръзки” в операцията по морска сигурност на НАТО „SEA GUARDIAN” и в състава на Втората постоянна корабна група на НАТО SNMG 2 в Средиземно море от 11.10. до 21.11.2017 г. Изпълнени бяха задачите по осветяване на надводната обстановка, откриване, опознаване и докладване на кораби от списъка от взаимен интерес, което допринесе за възпиране и противопоставяне на терористичната дейност срещу търговското корабоплаване. За времето на участието си в операцията фрегата „Дръзки” наблюдава над 220 кораба, установи контакт и извърши запитване на 27 кораба от търговския трафик, опознаване на над 130 въздушни цели и проплава 5497 мили за 753 часа;
- с офицери участваха в операциите на Европейскиясъюз „АТАЛАНТА” и „EUNAVFORMED/Op SOPHIA”;
- с 1 старшина в международна мисия на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа”;
- с базов миночистач „Шквал” в състава на Постоянната противоминна корабна група на НАТО (SNMCMG2) от 27.10 до 06.12.2017 г.;
- с щабни офицери в щаба на постоянната военноморска група на НАТО „SNMG 2”.
ВМС организираха и проведоха 46 тактически учения на единичния кораб, 4 тактически учения на дивизион, тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „ЧЕРНО МОРЕ 2017” и национално военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2017” на което бе сертифицирана фрегата „Дръзки” по стандартите на НАТО (MAREVAL). Участваха в съвместни експериментални и бойни стрелби по въздушни и надводни цели с авиационни формирования от ВВС, тактически учения с бойни стрелби на формирования за ПВО от БА и бойни стрелби с ракетен комплекс 9К79 „Точка” с международно участие - ,,ШАБЛА 2017” (свързано с многонационалното учение на НАТО „SABER GUARDIAN-17”).
Военният флот участва с кораби в международните учения:
- „SEA SHIELD” на ВМС на Румъния с фрегата „Смели”;
- българо-румънското противоминно учение „POSEIDON” с базов миночистач „Прибой;
- в учението на ВМС на Турция „NATO NEMO TRIALS” за първи път кораб от българските ВМС - фрегата „Дръзки”, взе участие в учения по радиоелектронна борба и отразяване атаките на противокорабни ракети; по време на сериалите срещу фрегатата бяха симулирани атаки с различен тип противокорабни ракети;
- „DOGU AKDENIZ” на ВМС на Турция с фрегата „Дръзки”;
- „NIRIS” на ВМС на Гърция с базов миночистач „Шквал”;
- за първи път българските ВМС участваха едновременно с два кораба в международно учение на противоминните сили на турските ВМС „NUSRET” - с базов миночистач „Шквал” и минен ловец „Цибър”; по време на учението минният ловец беше сертифициран по стандартите на НАТО.
Офицери от флота участваха в противоподводното учение на НАТО „DYNAMIC MANTA”, учението „ARIADNE” на ВМС на Гърция и учението „SЕА BREEZE” на ВМС на Украйна и ВМС на САЩ.
Кораби участваха и в 6 учения от типа „PASSEX” с кораби от ВМС на НАТО, посещаващи Р. България и при прехода им към пристанища на страни-членки на НАТО.
В тези международни учения екипажите на корабите и щабните офицери от военния флот за пореден път доказаха, че са в състояние да изпълняват поетите ангажименти към колективната отбрана на НАТО и ЕС.
Военнослужещи от ВМС участваха в съвместни подготовки със страните от евразийския регион по провеждане на операции по контрол на корабоплаването и по противоминна война.
Ръст отбеляза съвместната подготовка и взаимодействието на специалните сили със сродни структури от БА, МВР и страните членки на НАТО, по времето на която бяха усъвършенствани способностите при изпълнението на задачи по суша, въздух и море.
Формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия извършиха общо 30 мероприятия в източната част на Р. България на територията на областите Варна, Добрич и Бургас, в териториалното море и в отговорния район по търсене и спасяване на Р. България.
Участието на формированията от ВМС по оказване на помощ на населението при бедствия през 2017 г. се заключава в:
- действия по оказване на помощ при зимни условия, като почистиха и пробиха над 600 км пътища от републиканската пътна мрежа. Оказаха помощ на 45 леки автомобила и на екипи на „Енерго Про” при отстраняване на аварии по електропреносната мрежа - 9 мероприятия;
- действия по оказване на помощ при тежко пътно транспортно произшествие - 1 мероприятие;
- действия по оказване на помощ при наводнения и съдействие на органите на местната власт при евакуация и спасяване на бедстващи хора от наводнени населени места, отводняване и почистване на помещения и сгради - 3 мероприятие;
- разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси и морски мини - 17 мероприятия. Бяха унищожени 18 броя ръчни гранати, артилерийски снаряди, мини и изстрели и 4 бр. предмети, наподобяващи невзривени бойни припаси.
В изпълнение на заповед на министъра на отбраната на Република България, сили и средства от Военноморските сили през 2017 г., на ротационен принцип, през две седмици, участваха в логистична поддръжка на органите на МВР по охрана на държавната граница на ГОДГ „Резово” от състава на ГПУ „Малко Търново”.
В изпълнението на поставените задачи до момента са взели участие 91 военнослужещи и са изпълнени са общо 708 задачи.
С достигнатото ниво на подготовка, както и с високата оценка, която получиха на проведените учения, ВМС имат пълното основание да се гордеят с отчетените по време на анализа резултати.

Връзки с обществеността на ВМС
Снимки: www.navy.mod.bg