НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ХОРОВОТО ПЕЕНЕ В МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ (ПРЕДИ ПОВЕЧЕ
ПОЛОВИН ВЕК)

Художествената самодейност на курсантите бе важен дял от съвместния войскови живот в Морското училище. В цялата Българска армия тя се поощряваше и се провеждаха различни и разнообразни прегледи и състезания.
Всред курсантите неминуемо попадаха младежи с малко или много изявени музикални наклонности и такива свирещи на различни инструменти. Командирите на роти и взводове бързо издирваха такива млади таланти и те получаваха разрешение да донесат личните си инструменти. В училището имаше и достатъчно служебни духови инструменти. Така че първо нещатният училищен оркестър попълваше и обновяваше своя състав.
С различни гимназиални класове и курсове от медицинския колеж се сключваха официални шефства. Една от целите на тези шефства беше да се създадат смесени с девойки различни форми на художествени изяви.
Всяка пролет, в рамките на ден-два се организираше преглед на художествената самодейност и най-добрите състави и изпълнители се отбираха за по нататъшно участие в национален армейски преглед.
В началото на 60-те години, командването на Морското училище засили своите грижи за създаването на мъжки курсантски хор. С поканен от френската гимназия учител по музика и с участието на мичман Трошев - тиловакът, отговарящ за училищния оркестър, се извърши задължително служебно прослушване на всички курсанти. В резултат на доста усилия се сформира постоянен състав на хора от 80 курсанта и 40 още в резерв. Второкурсникът Пею Пеев, след противоречив размисъл на комисията, бе определен за хорист в партията на баритоните.

Централният корпус на Морското училище, 1970 г. Снимката е от архива на о.з. капитан І ранг Христо Б. Димитров - Чони.
„... първо нещатният училищен оркестър попълваше и обновяваше своя състав“. Снимката е от архива на о.з. капитан І ранг Христо Б. Димитров - Чони.
Част от курсантите - хористи, попълниха по-късно офицерските хорове. На снимката: офицерският хор на Военноморска база Варна през 1979 г. Сред младите офицери - хористи, е и бъдещият главен редактор на „Морски вестник“. Снимката е от архива на о.з. капитан І ранг Христо Б. Димитров - Чони. На снимката се вижда и самият той.
Професор Марин Чонев (1932 - 2012 г.) активно участва в развитието на хоровото пеене в Морското училище. Снимка: https://www.facebook.com/
След обедната почивка, при следобедния преглед, хористите два пъти седмично се отправяха на двучасова репетиция в киносалона на училището. Тяхното лично присъствие се контролираше от взводните командири, които отговаряха и за изпълнението на различните маршови песни от техните взводове. Първоначално репетициите се водеха от хонорувани учители по музика от средните училища и от някой от взводните командири с по-изявени музикални наклонности. В репетициите участваше пианист или акордеонист.
Оказа се, че хоровата страст е обхванала и другите военни училища и военната академия, и след броени месеци беше назначен национален художествен преглед на военните хорове.
Със съдействието на градското ръководство, за диригент на хора в Морското училище беше изпратен диригентът на изявеният градски хор „Морски звуци” - маестро Марин Чонев.
На първата репетиция той едва ли не се ужаси от певческите възможности на поверения му хор. Гледа Пеев елегантно облечения, с платинено руси коси, млад и енергичен мъж и се чуди на акъла му как се е съгласил да се занимава с такива музикални инвалиди като него.
Но Марин Чонев се оказа неотстъпчив, системен и последователен музикален инквизитор. По негово настояване предварително се провеждаха репетиции по партии - по отделно тенори, баритони и баси и след това съвместно на целия хор. Маестро Чонев отдели и една междинна партия: бас-баритони, в която попадна и Пеев. С него маестрото се занимава еднолично, неколкократно и той повярва, че все пак може да пее.
След двумесечни упорити репетиции маестро Чонев настоя пред командването на училището за сценична изява на хора пред публика, с цел психологична подготовка за предстоящия национален преглед в Шумен.
За първа изява на курсантския хор пред варненската публика бе избрана сцената на новопостроения Македонски дом.
По предложение на мичман Трошев, преди излизане на сцената, на курсантите хористи беше раздадено по 50 грама коняк. На двама хористи се полагаше по едно 100 грамово „пищовче” коняк, изписвано като някакъв вид храна в артелната. От коняка гласовете на хористите ставаха по-звънки и ясни. Използвайки това нетипично за воинския ред изключение, някои от курсантите-хористи предварително се снабдяваха с допълнително количества „пищовчета” с коняк и се създаваха съвсем реални предпоставки за проваляне на предстоящия концерт. Тази практика не се хареса на командването и след консултация с диригента, конякът беше заменен с по 3-4 сушени кюстендилски сливи. Преди вдигане на завесата, мичман-тиловак минава между редиците на хора с две големи книжни кесии - от едната раздава кюстендилските сушени сливи, а в другата събира изплютите костилки. Специалистите твърдяха че ефектът на кюстендилските сливи върху гласовите струни на хористите бил същият като този на коняка.
След концерта на сцената на Македонския дом, последваха концерти на сцените на Дома на транспортните работници и Дома на корабостроителя.
Репертоарът на курсантския хор на Морското училище беше богат и основно с морска насоченост. Неизменно концертът се откриваше с марша на Морското училище - „Чеда сме ние на морето”. Следват „Стихия морска ни призва”, „Черно море”, „Пролет моя”, „Севастополски валс”, „Вечер на рейда”, „Плискат се студените вълни”, „Варяг”, „Матроска песен” и други. Хористите особено обичаха, а и публиката възторжено приемаше изпълнението на „Хорът на ловците” от операта „Вълшебният стрелец” от Карл Мария фон Вебер и „Бре, Петрунко, малай моме”. В кратките почивки на хора се включваха отделни инструментални изпълнения и популярни солови партии. Така концертът траеше почти два часа. Неизменно завършваше с националния химн „Мила Родино” или „Велик е нашият войник”. Варненската публика обичаше курсантския морски хор и бурно го аплодираше.
С наближаването на националния преглед на армейските хорове, репетициите на хора на Морското училище станаха ежедневни. Второкурсникът Пею Пеев нещо се поразболя и пропусна някои от тях. Но за генералната репетиция, самият ротен командир го откри и изпрати в салона. Позакъснял малко, Пеев си намери бързо мястото в хора, като забеляза вдясно от него непознат възпълничък курсант. Пред хора беше застанал също непознат мастит мъж, с олисяла глава и шалче на врата. До него жена, явно съпругата му, държеше термос и чаша с чай.
Поради неотложна международна заетост на маестро Марин Чонев, в решаващият етап се беше включила най-тежката варненска музикална артилерия. Въпреки и болен, репетициите и представянето на хора бяха поети от Йоско Йосифов - главният диригент на Варненската опера. В отделните гласови партии бяха включени, облечени в курсантски униформи, по няколко хористи от хора на операта. Генералната репетиция продължи повече от три часа и след нея Пеев се чувстваше по изморен отколкото след маршен скок до Франга тепе и обратно.
На националния армейски преглед на военните хорове в Шумен, въпреки изяденото двойно количество кюстендилски сливи, хорът на Морското училище се класира на трето место. Командванията на другите военни училища бяха приложили по-успешно същата музикална тактика и своевременно включили в състава на техните хорове певци от професионалните местни хорове и ансамбли.
Като последната изява, с намален състав пред публика, хорът на Морското училище изнесе концерт на сцената на Дома на културата в Смолян - в родния край на началника на училището.

МИБЕЛ
Варна, май 2018 г.