НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МЕДНА МОНЕТА НА ЗАПАДНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД БУРГАС
Бургас е един от онези градове в България, в които почти няма наличие на античен археологически пласт или който по съществото си е много слабо представен и застъпен в него. Именно и главно поради тази причина находките от въпросния времеви период, произхождащи от съвременната територия на града, са едва ли не изключителна рядкост или плод на щастлива случайност.
В настоящото съобщение ще въведем в научен оборот една нова находка от територията на южния черноморски град, датираща от епохата на Късната Античност (IV-V в.), която е била намерена съвсем случайно някъде в района на жк „Братя Миладинови” в непосредствена близост до ОУ „Братя Миладинови” в самата централна част на града.
Въпросната разглеждана от нас находка е по съществото си медна монета - „нумус” от дребен номинал („Бронз 3” - 15-17 мм.) на Западната Римска империя, отсечена при управлението на император Хонорий (395-423) - първият западен император, управлявал в Рим, след окончателното разделяне на Римската империя на Източна и Западна в самия край на IV в. през 395 г.
От района на същия бургаски квартал произхожда и още една монета от епохата на Античността в българските земи - бронзова римска провинциална монета на град Месамбрия (дн. гр. Несебър - Бургаска обл.), отсечена в периода 241-244 г. от името на император Гордиан III (238-244) и императрица Транквилина - неговата съпруга.
Именно тази находка, а и другата, която ще разгледаме в редовете по-долу, вероятно са индикация за съществуването на антично селище в самия център на Бургас и по-конкретно в района на жк „Братя Миладинови”, което по всяка вероятност е съществувало именно в периода III-V в., от когато са и двете монети, произхождащи от комплекса. След това, вероятно поради някакви неизвестни засега причини (може би варварски нашествия или опустошения в същия район, извършени в по-късно време - ?!) то е изчезнало напълно, прекратявайки съществуването си веднъж и завинаги. ...

С пълния текст на статията на Любомир ВАСИЛЕВ (в PDF-формат)
можете да се запознаете тук.