НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ВИЖДАЛ ЛИ Е НИКОЛА КОЗЛЕВ ПЪРВИЯ ПАРАХОД НА ДУНАВА?
В интернет е публикувано любопитното съобщение, озаглавено „Никола Козлев за парахода”. Единствената бележка, приложена към него, е, че текстът е поместен в книгата: „Никола Козлев, „Автобиография”. Велико Търново: ИВИС, 2017, с. 52-53”. Нищо повече! А известният възрожденски книжовник предлага твърде озадачаващ от морскоисторическо гледище спомен:
„През тази година (1844 г. - б.р.) за първи път се яви параход по Дунава, тъй наречен “Германия” (подч. мое, И.А.). Понеже бахчите се поливаха от Дунава, те бяха близо до него. Една сутрин рано, още недобре видело, затънте, забумте едно нещо всред Дунава, от средата му се издигаше чер комин, а от коминя излизаше дим. Аз се втурнах да видя какво е туй чудовище, а то замина и не можах да го видя всичкото. Видях го само отподире: едно нещо писано и много хубаво. За вампор бях чувал, но не бях виждал”  [1].
Към този текст авторът, подготвил публикуването му, е приложил много интересна илюстрация, изобразяваща … американски параход. Не само в споменатия цитат, а и в целия текст на съобщението няма нито дума за това под какъв флаг плава видeният от Н. Козлев параход, но в илюстрацията над него гордо се вее надписът „UNITED STATES”, а на кърмата - американското знаме. Сиреч, няма лъжа, няма измама - параходът „Германия” е комай американски … А дали е така?
Обективно погледнато, няма нищо необичайно в това един американски параход да носи името на друга държава, включително на Германия.  Подкрепям това твърдение с факта, че от 1879 г. до наши дни собственици от 8 държави, в т. ч. и от САЩ през 1887-1916 г. [2], са именували свои кораби на България [3]. Но видял ли е Н. Козлев през 1844 г. парахода „Германия”, под какъв флаг е плавал той и бил ли е наистина първият параход по Дунава? …

Пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Тази рисунка е приложена към статията „Никола Козлев за парахода”, поместена в интернет-страницата за научния проект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература”. -  https://bglitertech.com/nikola-kozlev-za-parahoda/