НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
АТАКАТА НА БАСТИОНА ВЪВ ВАРНА - ЛИТОГРАФИЯ НА КАРЛ ПЕТРОВИЧ БЕГРОВ ПО РИСУНКА НА ОГЮСТ
ЖОЗЕФ ДЕЗАРНО

Рисунката „Атаката на бастиона във Варна“ (Assaut du Bastion a Varna) е работа на Огюст Жозеф Дезарно (Auguste-Joseph Desarnod). Тя е прехвърлена върху камък от литографа Карл Петрович Бегров (Беггров) в литографската работилница на Александър (Александр) Иванович Гелбах (Гельбах). Литографията е издадена през 1829 г. в Санкт Петербург от Адолф (Адольф) Александрович Плюшар (в албум от шест листа) [1].
Бегров / Дезарно представят атаката на първи бастион на Варненската крепост по време на Руско-турската война от 1828-1829 г. В залива е част от руския флот, стрелящ с корабните оръдия по крепостта.
Атаката на първи (приморски) бастион, взривен от мина на 21 септември 1828 г. [2], е извършена на 25 септември (7 октомври) 1828 г. в 5 часа сутринта. В нея участват 110 стрелци от 13-и и 14-и егерски полкове, под командването на капитан Николай Абрамович Докудовски (Докудовский) от 13-и егерски полк [3] и 40 матроси от Черноморския флот, под командването на лейтенант Ефим Петрович Зайцевски (Зайцевский) и мичман Карл Адамович Гюленген [4]. Атакуващият отряд е в състав от 620 души, под командването на подполковник Лисецки (Лисецкий), командир на 13-и егерски полк и резерв от 1 060 души, под командването на флигел-адютант полковник княз Алексей Яковлевич Лобанов-Ростовски (Ростовский) [5]. С привлечените резерви руснаците задържат бастиона повече от два часа [6], но са изтласкани от турците с тежки загуби [7].
Николай Андреевич Лукянович (Лукьянович), участник във войната, подпоручик от Лейб-гвардейския Преображенски полк, пише: „Наружные крутизны двух бастионов были во власти русских. Надлежало овладеть внутренними и распространить осаду внутри города. Первый бастион, примыкая одним флангом к морю, представлял к тому более удобства. Потому назначено было на рассвете 25-го числа вытеснить турок из бастиона, и утвердясь в нем, поставить сильную батарею, под огнем коей можно было распространить ложемент и ввести в крепость значительные силы, без большой потери людей“ [8]. …

Пълния текст на статията на Анастас АНГЕЛОВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Assaut du Bastion a Varna. Dessiner d'apres nature par A. Desarnod. Se vend chez A. Pluchart. Execute sur pierre par Charles Beggrow, jeu'e. (Копие от литографията се съхранява в отдел гравюри на музея Ермитаж в Санкт Петербург).