НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КАКВА ВСЪЩНОСТ Е ОБЕЗВРЕДЕНАТА ОТ ВМС
СТАРА МОРСКА МИНА КРАЙ СОЗОПОЛ?

Както вече съобщиха от „Връзки с обществеността на ВМС“, на 24.09.2020 г. формированието за разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Флотилия бойни и спомагателни кораби с ръководител капитан III ранг Милен Атанасов, след получен факс от Областния управител на област Бургас и положителна резолюция на Началника на отбраната, извършва преход  до  гр. Созопол, област Бургас. Там е извършено разузнаване, извличане и унищожаване на открит предмет с крушовидна форма, наподобяващ морска мина.
След извършване на опознавателни дейности, специалистите класифицират открития обект като стара руска мина, образец 1926 г., която е силно корозирала и неподлежаща на извличане и транспортиране. Мината е унищожена на място с отцепване на района и стриктно спазване на мерките на безопасност, съгласно нормативните документи.
Каква всъщност е тази стара руска мина, образец 1926 г.? Според данни от специализираните руски сайтове, тя е най-масовата и една от най-ефективните морски мини, използвани от ВМФ на СССР по време на Втората световна война, а след това и в Корейската война (1950 - 1953 г.). Преди началото на т.н. Велика Отечествена война (1941 - 1945 г.) във ВМФ на СССР има на въоръжение 26 800 такива мини, което прави повече от 50 % от наличния минен боезапас.
Котвената ударно-механическа мина обр. 1926 г. (М-26) е приета на въоръжение във ВМФ на СССР на 6 януари 1927 г. Към нейното конструиране се пристъпва след направения анализ на бойните действия по време на Първата световна война. Доказва се, че за поразяването на голям противников боен кораб мината трябва да има заряд от взривно вещество от порядъка на 250- 300 кг, докато при наличните до тогава мини в руския (съветския) флот зарядът не превишава 100 - 150 кг.
Новата мина е разработена от екип с ръководител А. А. Пятницкий. За базов модел е приета руската мина образец 1912 г., позната на българските флотски миньори, действали по време на Първата световна война. Но за увеличаване на водоизместването

Част от екипа на ВМС, унищожил старата руска мина М-26.
Откритата на морското дъно стара руска мина М-26.
Районът край Созопол, в който е открита мината.
Устройство на мината М-26.
Източник: http://allmines.net/catalog/russia/mines/m26/
Мина М-26. Музей на Централния научно-изследователски институт „Гидроприбор“, С.-Петербург, Руска федерация.
Източник: http://allmines.net/catalog/russia/mines/m26/
корпусът на мината е променен от сферичен на сферо-цилиндричен (за първи път в руската практика). Това решение налага промяна и във вида на котвата - от цилиндричен, той става корито-образен. Всички останали елементи са същите като при руската мина образец 1912 г. Като положително качество на мината се посочва, че тя може да бъде поставяна от всякакви надводни кораби (в т.ч. и бързоходни катери), при това, със скорост на постановката до 24 възла. Като недостатък - противотралната й защита не осигурява (в повечето случаи) подрязване или разкъсване на трала, защото мината се самоликвидира (самовзривява) чак на повърхността на водата (след изплаване).
А какво прави руската (съветската мина) М-26 край Созопол? Според специализираните руски сайтове тази мина е използвана предимно в отбранителни заграждения (в свои териториални води). Но тази мина не е първата, която се появява в тази акватория, може би няма да бъде и последната. Съветски мини по нашето крайбрежие са откривани още от времето на войната и периодично те продължават да изплават или да бъдат откривани на най-необичайни места непосредствено до брега на морето. Характерът на теченията в Черно море е такъв, че съветски мини могат да бъдат откриване в наши териториални води, но български мини не са откривани в руски или украински води.
Нека бъдем коректни: не само съветски! Не по-малко са немските и българските. В справка на Щаба на ВМС за откритите и унищожени мини през периода 1981 - 1996 г. се посочва, че в териториалните води на България са открити и унищожени 22 (двадесет и две) мини от периода на Втората световна война. В една моя публикация малко самоуверено заявих: „Едва през ХХІ век ехото от тези минни заграждения започва да заглъхва“. Не съм направил точна констатация, уви!
Атанас ПАНАЙОТОВ
Видео, на което се вижда откритата на морското дъно мина М-26,
можете да разгледате тук.