НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КЪДЕ Е ИСТОРИЯТА НА ДУНАВСКАТА ФЛОТИЛИЯ, НАПИСАНА ОТ МИЧМАН ІІ РАНГ ТОДОР САЕВ?
Не само на изследователите е известен фактът, че освен „История на Дунавската флотилия“, написана от контраадмирал Сава Иванов (1935 г.) и „История на Българската Флотилия“, написана от мичман ІІ ранг Сава Христов (1899 г.), съществува и още един труд на тази тема. Негов автор е мичман І ранг Тодор Саев, загинал като командир на чета за свободата на Македония на 9 април 1903 г. при Цапаревските колиби (в региона на Петрич). В разговор с известния наш изследовател на морското ни минало инж. Иван Алексиев стана въпрос и за „Историята“ на Саев. Отговорът на моя събеседник бе: „Известно ми е, че тази „История“ е изгубена, но не ми е известно някой да си е направил труда, за да я потърси“…
Това ме амбицира да поровя из достъпните за мен източници. Е, не успях да открия тази „История“, но попаднах на интересни следи. Оказа се, че всъщност мичман І ранг Тодор Христов Саев е автор на два труда в областта на морската история, като и двата са изчезнали. Първият е „Мореплаване и морска сила“ (200 ръкописни страници), приключен през 1898 г. Това той прави четири години след като завършва Императорската академия по търговия и мореплаване в Триест (тогава в Австро-Унгария). На 16 октомври 1900 г. той напуска Флота и се посвещава на борбата за освобождаването на поробената все още Македония.
В сп. „Морски сговор“, бр. 6 от 1929 г. е публикуван „откъслек от неиздаденото съчинение „Мореплаване и морска сила“ на покойния мичман Тодор Саев, писано в 1898 г., намиращо се сега в библиотеката на Флота“. По-нататък в редакционната бележка се съобщава, че: „Това съчинение, състоящо се от 200 големи ръкописни страници, представлява голям интерес за нас, българите, и БНМС (Български народен морски сговор - Ат. П.) предполага да го напечата, щом материалните му средства позволят това“. Очевидно, материалните средства на БНМС не са позволили издаването на този труд, но и дирите му от там нататък се губят. Който иска да се запознае с „откъслека“, може да направи това, като посети Дигиталната библиотека на Регионалната библиотека „Пенчо П. Славейков“ - Варна:  https://www.libvar.bg/ , където може да намери дигитализирано цялото течение на сп. „Морски сговор“.
В Държавния военноисторически архив - Велико Търново, попаднах на два документа, които хвърлят някаква светлина за „Историята“. На 1 юли 1899 г. мичман ІІ ранг (тогава) Саев пише рапорт до началника на Флота капитан ІІ ранг Пол Пишон: „При това представлявам Ви господин капитан ІІ ранг, бележки за Историята на Флота, съгласно предписанието Ви“… Значи Саев пише тези „бележки“ по разпореждане на началника на Флота. Логично е именно на него да бъде възложена тази задача, след като вече е написал своя труд „Мореплаване и морска сила“ и е афиширал своя интерес към морската ни история.Резолюцията на капитан ІІ ранг Пишон към рапорта на мичман ІІ ранг Саев е от следващия ден и тя гласи: „Да се прибави към Историята на Дунавската флотилия и да се изпрати до ВМ (Военното министерство - Ат. П.).“
Значи към Военното министерство поемат не една, а две истории на Дунавската флотилия. А коя е другата? Може би тази на мичман ІІ ранг Сава Христов, който собственоръчно написва на първата страница на своя труд, че е приключил работата по него към 1 януари 1899 г. и тази история вече е била налична в Щаба на Флота. На практика „Историята“ на Сава Христов е извлечение от заповедите по Флотилията и Морската част. Какво са представлявали „бележките“ на Тодор Саев, само можем да предполагаме.
Така или иначе, двете истории на Дунавската флотилия са изпратени от Щаба на Флота до Щаба на Армията със съпровождащо писмо от капитан ІІ ранг Пишон на 16 юли 1899 г., което гласи: „В изпълнение на предписанието на Щаба на Армията № 334/186 до началника на Дунавската флотилия представлявам във Военното министерство бележки, извлечени от архивата на Флота за историята по сформирането й“.
Значи надежда все пак има! След като в Държавния военноисторически архив - Велико Търново, се съхранява „Историята“ на мичман ІІ ранг Сава Христов, защо не някъде там, или пък в Централния държавен военен архив - София, да е запазена и „Историята“ на мичман І ранг Тодор Саев - „известен македонски революционер“, както уточнява в своята бележка редакцията на сп. „Морски сговор“?
Атанас ПАНАЙОТОВ

Още за мичман І ранг Тодор Саев:
https://bg.wikipedia.org/wiki/

Заглавието на „откъслека“ от труда на мичман І ранг Тодор Саев „Мореплаване и морска сила“, публикуван в сп. „Морски сговор“ през 1929 г.
Бележката на редакцията на сп. „Морски сговор“ към публикацията.
Портретът на мичман І ранг Тодор Саев, публикуван в сп. „Морски сговор“. Това е най-популярната снимка на морския офицер - македонски революционер.
Паметник на Тодор Саев в Белица, открит през 2002 г. До паметника е застанал о.з. контраадмирал Костадин Русков, роден също в Белица, член на организационния комитет по изграждането на паметника. Снимката ни е предоставена от контраадмирал Русков.
Рапортът на мичман ІІ ранг Тодор Саев до началника на Флота капитан ІІ ранг Пол Пишон от 1 юли 1899 г.
Писмото на капитан ІІ ранг Пол Пишон до Щаба на Армията от 16 юли 1899 г.