НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СТЕФАН МАРИНОВ - НЕОБИКНОВЕНИЯТ ВЪЗПИТАНИК НА
МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

В морските среди името на този физик, експериментатор, научен и политически дисидент е малко известно, въпреки че е включен в световната енциклопедия Уикипедия. Роден е в София на 01.02.1931 г. в семейството на юриста Марин Маринов и Галина Маринова - сестра на актрисата Адриана Будевска. Баща му е много близък приятел на професор Нисим Меворах, чийто син е поетът Валери Петров. Родителите на Стефан са следвали в Мюнхен, а в дома им в София гостуват писатели, художници и артисти като Елин Пелин, Константин Щъркелов и Иван Лазаров. Маринов следва физика в Прага и София, но през 1951 г. отива във Варна и постъпва във Военноморското училище с така наречените студентски набори. Обучението на випуска е двугодишно и той завършва първия курс на висшия отдел с 821 класно отделение (механици) на 25.07.1953 г. Известно време плава на търговски кораби. В малкото публикации посветени на личността му, този факт е или пропуснат или бегло споменат. В този период както самият той споменава, свързан с много недоспиване, получава теоретична подготовка, доизгражда практическите знания и умения които ще послужат в бъдещите му изследвания. А те са свързани с физиката. През 1960 г. постъпва на работа като асистент в катедрата по физика на БАН. През 1962 г. излиза самиздатският му вестник „Ядец”, а през 1966 г. е изправен пред съда за публично разгласяване на отказа си да сътрудничи на разузнаването и за писмо до министъра на отбраната, в което заявява отказа си да участва в една бъдеща термоядрена война. Медицинска експертиза го обявява за параноик и е затворен в психиатрична болница за седем месеца. В БАН го отчисляват от научна работа и след завръщането си го трудоустрояват като преводач, тъй като владее перфектно чешки, немски, френски, английски, италиански, руски и полски езици. В дома си устройва лаборатория за фундаментални физически проблеми. През 1974 г. след изпращане на поредица от критични писма до председателя на БАН - академик Ангел Балевски, е въдворен отново в психиатрията. Успява да избяга и отива в американското посолство да търси убежище, но вместо това го предават на милицията.
През цялото време води усилена кореспонденция с колеги от чужбина и през пролетта на 1977 г. обявява свикването във Варна на международна Конференция по абсолютното пространство и време на която кани физици от цял свят. Държавна сигурност се намесва активно и го принуждава да изпрати уведомителни писма до всички регистрирани за участие учени за отлагане на конференцията. Насилствено е вкаран отново в психиатрията. Същата година е екстрадиран в Белгия. По-късно се установява в САЩ, мести се в Италия, Франция и Австрия. Не спира да изявява активната си гражданска позиция и през 1980 г., след неосъществен опит да се самозапали пред съветското посолство в Париж, е арестуван и изгонен в Италия.
През цялото време се занимава с теоретична физика и влиза в конфликт с класическата теория. Физикът антирелативист Стефан Маринов посвещава живота си в търсене на генератори на чиста енергия. Публикува голямо количество научни трудове. Основател и издател на  списанието „Deutsche Physik”, основател и директор на Института по фундаментална физика в Грац (Австрия). В Генуа издава „Теория на политическата икономия”. Създава генератор за чиста енергия наречен „Тестатика” или  Swiss M-L converter, Thesta-Distatica, използван  от християнската община-
кооператив  „Methernitha” в Швейцария.
Със своите теоретични и експериментални изследвания Стефан Маринов обосновава възгледи, които са в конфликт с класическата теория на относителността, но този талантлив учен, който оставя името си в науката, остава дисидент и на изток, и на запад. Подготовката, която получава във всяко едно отношение в Морското училище, несъмнено му помага да добие технически и практичен опит в не една област на науката.
Интересни са обстоятелствата и около смъртта на Стефан Маринов. Загива на 15 юли 1997 г. падайки от балкона на университетската библиотека в Грац, Австрия. Негови колеги физици намират обстоятелствата около смъртта му за подозрителни, а полицията не дава гласност на случая.
Петър ДАСКАЛОВ

Илюстрация: www.facebook.com/inyanshared
Най-популярната в интернет снимка на Стефан Маринов.
Илюстрация:
https://delo.bg/wp-content/uploads/