НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПЪРВИТЕ ПЛАВАНИЯ НА ЯХТАТА „АЛЕКСАНДЪР І“ КАТО
ПРАВИТЕЛСТВЕН КОРАБ ПО ВРЕМЕТО НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І
БАТЕНБЕРГ (1)

Честит Ден на Съединението на България, уважаеми читатели на „Морски вестник“!

Това е малко известна страница от историята на първия специално поръчан за военния ни флот кораб - яхтата „Александър І”. А тя започва с предписанието на Военното министерство от 11 януари 1882 г., с което „се предлага“ на капитан-лейтенант (дн. капитан ІІІ ранг) Александър Егорович Конкевич (началник на Дунавската флотилия и Морската част) „да замине за гр. Марсилия (Франция) и да поръча един речен параход за Българското правителство“ (подчертано от мен - Ат. П.). Забележете: не яхта на княза, а речен параход за Българското правителство!
Очевидно, непредвидени обстоятелства отлагат пътуването на капитан-лейтенант Конкевич, защото чак на 5 август 1882 г. с телеграма на флигел-адютанта на княз Александър І Батенберг (Александър I Български) „разрешава се тръгванието на капитан-лейтенант Конкевич за Марсилия и по желанието на Негово Височество… парахода да се наименова „Александър І“.
С приказ по Военното ведомство от 22 март 1883 г. се командирова лейтенант Феодосиев „за Марсилия, за приеманието и докарванието на яхта „Александър І“. Но в тази заповед не се посочва, че лейтенант Феодосиев се назначава за командир на кораба. С приказ от 21 май 1883 г. „зачислява се пристигналият параход яхта „Александър І“ по списъците на Българската флотилия“. Но отново няма яснота кой е командир на кораба. А с приказ от 20 юни 1883 г. лейтенант Феодосиев е назначен за командир на парахода „Голубчик“. Нещата идват на мястото си с Височайши указ от 30 юли 1883 г., с който се потвърждава зачисляването на яхтата и се назначава капитан-лейтенант Зиновий Петрович Рожественски за началник на Флотилията и Морската част и за командир на „Александър І“. Официално, той е първият командир на първия български правителствен кораб.
Но първото плаване на яхтата с княз Александър І Батенберг на борда й е още на 1 юли 1883 г. То е от Русе до румънското дунавско пристанище Турну Северин и обратно. Вероятно тогава командир на „Александър І“ временно е бил лейтенант Феодосиев, защото той е единственият офицер от Флотилията, който добре познава кораба. За съжаление, на този етап единственото сведение за плаванията на яхтата през периода юли - декември 1883 г. е това, че тогава „на парахода не е воден вахтен журнал“…
През 1884 г. „Александър І“ влиза изцяло в ролята си на правителствен кораб. На 4 април с.г. той прави кратък рейс „От р. Лом до желязната станция в гр. Русе и от желязната станция до гр. Гюргево и обратно“. А на борда на парахода са „Тяхно императорско Височество Австрийския наследник и наследницата“ (очевидно става въпрос за престолонаследника). Седмица по-късно яхтата плава от Русе до устието на р. Янтра и обратно с княз Александър І Батенберг. А на 13 април с.г. отново е на разположение на високопоставените персони от Виена за придвижване от Русе до Гюргево и обратно. Вероятно по това време в Гюргево има някакво събитие, защото на следващия ден такава разходка прави и първият български владетел.
Април 1884 г. е особено натоварен за екипажа на „Александър І“. На 20 април яхтата плава от Русе до Силистра и обратно с тогавашния военен министър Михаил Кантакузин. А на 23 април - от Русе до Видин и обратно, пак с него.
На 20 май 1884 г. яхтата обслужва отново княза по маршрута от Русе до Турну Северин и обратно, а на 13 юли с.г. пак с него, плава от Русе до Лом и обратно. След докуване в Севастопол за почистване и боядисване на подводната част на корпуса, на 23 август 1884 г. „Александър І“ прави рейс от Русе до Турну Северин и обратно за разходка на сестрата на княза. Става въпрос за Мария Каролина графиня фон Батенберг, по-късно графиня Ербах Шьонберг. Неин мемоар, озаглавен „Пътуване до България“, е публикуван през 1884 г. по случай гостуването й на княз Александър I Батенберг в България. На 9 септември с.г. князът и сестра му посещават Гюргево, а на 24 септември двамата правят разходка от Русе до Лом и обратно.
Последното VІР-плаване на „Александър І“ за 1884 г. е на 21 октомври, от Русе до Гюргево и обратно, този път с великия княз на Русия Михаил Михайлович (1861 - 1929 г.). Само два дни по-късно яхтата отново поема към Турну Северин, но без височайши персони на борда, а за зимуване.
(Следва)
Атанас ПАНАЙОТОВ

Параходната яхта „Александър І“. Илюстрация: http://digitallibrary.libvar.bg/
Княз Александър І Батенберг (Александър I Български) - княз на Княжество България в периода 26 юни 1879 – 26 август 1886 г. Източник: колекция на Любомир Юруков.
С Височайши указ от 30 юли 1883 г., с който се потвърждава зачисляването на яхтата, се назначава капитан-лейтенант Зиновий Петрович Рожественски за началник на Флотилията и Морската част и за командир на „Александър І“. Илюстрация: http://digitallibrary.libvar.bg/