НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОЩЕНСКА МАРКА, ПОСВЕТЕНА НА 140-ТА
ГОДИШНИНА НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

На 08.09.2021 г. от 10:30 ч. в района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73, бе пуснато в употреба издание на тема „140 години Висше военноморско училище Никола Й. Вапцаров“ - една пощенска марка и специален пощенски печат. Размер: 39/28,5 мм; перфорация: гребеновидна; техника на отпечатване: офсет/дигитален; хартия: бяла; номинална стойност: 0,65 лв.; тираж: 5 500 броя. Художник: Светла Дечева.