НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КОРАБИ ОТ СЪСТАВА НА ФЛОТИЛИЯТА БОЙНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ КОРАБИ ПРОВЕЖДАТ
ТАКТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ

През настоящата седмица четири кораба от състава на Флотилията бойни и спомагателни кораби - ВМС провеждат тактически учения на море. Базовият миночистач „Шквал“ с командир капитан III ранг Христо Генчев плава за провеждане на тактическо учение на единичния кораб. Основният спектър от задачи, които се изпълняват, са свързани с борбата с минното оръжие, планирането и провеждането на противоминни операции. Едновременно с това се отработват разписания по управление на кораба при плаване в теснини и в район с интензивно корабоплаване, аварийно управление на кораба, тренировки по спасяване на човек зад борд, защита на кораба от въздушен противник с фактическо използване на оръжието чрез провеждане на стрелба по импровизирана въздушна цел.
На 1 септември се проведе съвместно плаване на рейдови миночистач „Капитан-лейтенант Кирил Минков“ с командир лейтенант Пенчо Тролчев и рейдови миночистач „Капитан-лейтенант Евстати Винаров“ с командир старши лейтенант Красен Кьосев. По време на плаването се отработиха задачи по управление на група кораби при използване на оръжието и техническите средства в интерес на видовете отбрани и защити. Отразени бяха атаките на въздушен противник от корабно съединение и бе унищожен участък от учебно минно заграждение от трална група с контактни тралове.
На 1 и 2 септември малък военен транспорт „Сириус“ с командир лейтенант Николай Петров провежда тактическо учение на единичния кораб. По време на плаването корабът отработва тренировки и учения по борба за живучест на кораба, защита от ядрено, химическо и биологическо оръжие и отразяване на атаките от въздушен противник, чрез провеждане на стрелба по импровизирана въздушна цел.
Връзки с обществеността на ВМС