НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
70 ГОДИНИ ОТ ПОСТЪПВАНЕТО В НВМУ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ“ НА ВИПУСК 1951 - 1957 Г.

На 10 август 1951 г. в двора на НВМУ „Н. Й. Вапцаров” на ул. „Стефан Караджа“ 37 се събраха около 700 младежи от всички краища на страната.
Това бяха основно шестнадесетгодишни младежи, завършили V гимназиален клас (IX клас), които се явиха на конкурсни изпити за приемане във Военно-гимназиалния отдел на НВМУ. Между тях имаше и 15, 17 и даже 18 годишни младежи. След проведените конкурсни изпити по математика и български език и литература, и много строгите медицински прегледи, със заповед на началника на НВМУ „Н. Й. Вапцаров“ капитан I ранг Ангел Папазов от 26 август 1951 г. бяха приети 146 младежи и бе сформирана 10-а рота в училището.
Ще напомня, че до 1947 г. в Морското училище приемането е било само на младежи, завършили IX клас. За първи път в 1947 г. са приети за обучение и младежи със завършено средно образование. Те се обучават заедно с приетите две (три, при дванадесет-класно средно образоване) години по-рано младежи във Военно-гимназиалния отдел.
В началото на 30-те години в Морско училище се въвежда името „кадет“ за обучаваните във Военно-гимназиалния отдел, а за обучаваните във Висшия отдел - „юнкер“. Випуск 1951 - 1957 г. е последният випуск на приети кадети. Обучаването беше 2 години като кадети и 4 години във Висшия отдел на училището. По-късно за обучаемите в Морското училище беше въведено името „курсант“.
Особеност на нашият випуск е това, че към него през 1953 г, след завършване на средно образование, не бяха приети младежи със завършено средно образование. Затова нашият випуск е последният в историята на Морско училище, да го кажем, кадетски випуск.
През шестте години на обучение се случиха няколко важни събития.
През зимата на 1952 г., подобно на Съветския съюз, бяха създадени Нахимовско и Суворовско училища. В тях се обучаваха деца от 5 до 11 клас. За разлика от Суворовското училище, където бяха приети деца във всички класове, в Нахимовското училище бяха приети от 5 до 9 клас, включително. В 10 клас бяха командировани 48 кадети от нашия випуск, които завършиха в Нахимовското училище средно образование. През м. август 1953 г. те се върнаха в Морско училище и заедно с основната част на випуска, завършили средно образование във Военно-гимназиалния отдел на Морско училище, продължихме обучението във Висшия отдел.
През есента на 1954 г. се случиха две събития, едното приятно, а другото -неприятно.
Приятното събитие беше преместването на Морското училище в новопостроените сгради на ул. „Васил Друмев“ 73. А неприятното беше извършеното съкращение в армията, в това число и във военните училища.
От нашият випуск, който тогава имаше 150 курсанта, и започвахме обучението си във втори курс, бяха съкратени и уволнени 60 курсанта. За съжаление през есента на 1956 г., една година преди завършване на обучението, бяха съкратени още 30 курсанта.
Много важно събитие, бих казал в историята на Морско училище, се случи през лятото на 1956 г. В годината на 75-годишния юбилей на Морско училище е признат статут на „висше инженерно морско училище”.
На завършилите пълния курс на училището се присвоява квалификация „инженер-корабоводител” и „инженер-корабен механик” и военно звание „инженер-лейтенант”. Името на училището става „ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”. НВМУ „Н. Й. Вапцаров” е наградено с орден „Народна република България” - I степен и му е връчено бойно знаме.
Допълнителните изпити от учебния план за висше образование, сдадохме през време на обучението ни през последната учебна година: 1956 - 57 г.
Затова ние сме първият випуск на ВНВМУ, получили дипломи за висше образование при завършване на училището.
Дългоочакваният ден на завършване на Морското училището беше 23 септември 1957 г. Ритуалът се проведе в района на Училището.
Равносметката за Випуска е: от 146 кадети, приети на 26 август 1951 г. ВНВМУ завършват 62 инженер-лейтенанти, като 14 от тях са от запаса. Те започнаха работа в Параходство БМФ. Останалите 48 бяха назначени на длъжности във ВМС. Това е накратко историята на обучението на Випуск 1951-1957 г. в Морско училище. Постъпихме в НВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и завършихме ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
След дипломирането випускът ни продължи традицията на Морското училище да провеждаме срещи на випуска по случай различни годишнини от постъпването и завършването му. Освен това, съвипускниците от Варна се срещаме в последния четвъртък на месеца. Изключение правят месеците на пандемията. За съжаление неумолимите закони на природата са причина броят на участващите в тези срещи, особено през последните години, да намалява. От завършилите училището 62 души все още се радваме на живота 16 човека: 12 във Варна и 4 - в София.
В срещата по случай 70 години от постъпването в Морско училище, която се проведе на 15 септември 2021 г. във Варна, участваха 9 съвипускника. Някои от тях бяха със съпругите си, други сами. Участваха и съпруги на съвипускници, които вече не са между нас. По традиция поднесохме цветя на паметника на патрона на Морското училище - Никола Вапцаров. След това в една от залите на катедра „Корабни силови уредби“ беше показана презентация за обучението ни в Морско училище и срещите след завършването на училището. Срещата продължи в ресторант „Старо село“, който дълги години беше стол на Морско училище. Спомнихме си и почетохме паметта на нашите съвипускници, които вече не са между нас. Спомнихме си с дълбока благодарност и уважение за нашите незабравими преподаватели и командири  в Морското училище.
Въпреки всички трудности, пожелахме си срещите ни да продължат. Най-близката е през септември 2022 г. по случай 65 години от завършването на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

17 септември 2021 г.
Капитан I ранг о.з. доц. д-р Иван ЙОТОВ,
Доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Випуск 1951-1957 г. на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Информация за Випуск 1951 -1957 г. на ВНВМУ може да се намери в следните публикации:
- Уеб  сайт на Випуска в Интернет;
- Алманах на Випуск 1951 - 1957 г.;
- Моят живот, автор Иван Йотов

Есента на 1951 г. - част от випуска. Районът на 8-и Приморски полк;
21.09.2007 г. - 50 години от завършването на ВНВМУ;
23.09.2011 г. - 60 години от постъпването във НВМУ;
19.10.2012 г. - 55 години от завършването на ВНВМУ;
29.09.2017 г. - 60 години от завършването на ВНВМУ;
15.09.2021 г. - 70 години от постъпването в НВМУ.