НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НАЧАЛОТО НА ПОДВОДНАТА ЕРА
През м. октомври 1964 г. в Двореца на морето в Генуа, Италия, е проведен Третият конгрес на Световната конфедерация по подводна дейност. В работата на конгреса вземат участие делегати от 30 държави. „Този конгрес ще ни позволи да осъзнаем нашите права и нашите отговорности пред морето“ - заявява Жак-Ив Кусто в своята реч на откриването на конгреса. С тревога и възмущение той заявява, че непрекъснато нарастващият добив на природни ресурси и консумация на техните производни са причината за замърсяването на световния океан с отпадъчни продукти във все по-голям мащаб с все по-бързи темпове. В отговор на тази опасна тенденция участниците в конгреса приемат Декларация, в която Световната конфедерация по подводна дейност обявява, че влиза във владение на морското дъно, за да съхрани богатствата на световния океан за цялото човечество.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Световна конфедерация по подводна дейност  
Генерална асамблея, Генуа, Италия, 12 октомври 1964 г.

Вземайки под внимание правото на държавите на пълноправна собственост над своите териториални води;
Вземайки под внимание на тенденцията държавите да разширяват обхвата на своите териториални води;
Вземайки под внимание, че по време на Женевската конференция през 1958 г. представените на нея държави признаха на крайбрежните държави правото на пълноправна собственост върху континенталния шелф при проучването и експлоатацията на природни ресурси;
Вземайки под внимание, че на същата тази Женевска конференция откритото море отново е провъзгласено за свободно; 
Вземайки под внимание на тенденцията редица крайбрежни държави да разширяват своите права и увеличават подводните проучвания на природните ресурси в откритото море, след не много време тези държави ще предявят нови претенции към проучването на дъното на откритото море;
Вземайки под внимание, необходимостта да се защити това наследство за цялото човечество, без да предоставя предимство на никоя нация, независимо от състоянието на нейната техника или мотиви; 
Вземайки под внимание, че Световна конфедерация по подводна дейност е международна неполитическа и постоянна организация, обединяваща понастоящем федерациите на 37 държави-членки и е отворена за федерациите на държави, не членуващи в нея; 
Вземайки под внимание, че Световна конфедерация по подводна дейност обединява пионерите техници, експериментатори, научни работници, спортисти и ентусиасти по подводна дейност, разбрали важността и значението за цялото човечество от покоряването на подводния свят, посветили себе си на тази цел, често заплащащи с живота си;
Вземайки под внимание, че в следствие на това Световната конфедерация по подводна дейност се явява най-квалифицираният международен орган от историческа, морална и техническа гледна точка, който да упражнява право на владение на морското дъно, според правата, признати на крайбрежните държави

Жак-Ив Кусто (1910 - 1997 г.).
Декларация на Световната конфедерация по подводна дейност.
Генерална асамблея, Генуа, Италия, 12 октомври 1964 г.
РЕШИ
Да влезе във  владение  на морското дъно в името на цялото човечество и с всички произтичащи от това правни последици, според правата, признати на крайбрежните държави.
ИСКАНЕ КЪМ ООН
Да свика международна конференция с участието на Световната конфедерация по подводна дейност, на която да  бъдат положени основите на бъдещото управление и използване на това гигантско и всеобщо наследство.

Председател на Световната конфедерация по подводна дейност: Жак-Ив Кусто
Председател на техническия комитет: Оскар Гуген
Председател на спортния комитет: Луиджи Фераро
Зам. председател на Световната конфедерация по подводна дейност: Андреас Рецнитзер
Генерален секретар на Световната конфедерация по подводна дейност: Жак Дюма

На 12 октомври 1964 г. корабът „Торрегранд“ напуска пристанището на Генуа и поема курс към открито море. Денят е облачен и ветровит. На борда на кораба са участниците в третия конгрес на Световната конфедерация по подводна дейност. Достигайки над място с голяма дълбочина, във водата е спуснат херметически затворен бронзов цилиндричен контейнер с прикрепени към него емблемата на Световната конфедерация по подводна дейност и флаговете на 30-те държави, участващи в конгреса. В контейнера е поставена „Декларация за влизане във владение на морското дъно“. Жак-Ив Кусто прерязва въжето, задържащо контейнера към кораба и обявява първия ден от подводната ера на човечеството. В този момент придружаващите кораби включват своите сирени, а пожарните катери правят над кораба „Торрегранд“ гигантска арка от водни струи. Жак Ив-Кусто дава на сеньор Клоци, президент на италианската федерация по подводна дейност екземпляр от Декларацията, който да предаде в ООН. В момента, в който Кусто прерязва въжето и контейнерът с Декларацията потъва в морето, мълния разсича небето над морето и се разнася гръм, който заглушава корабните сирени. Предупреждение или приветствие от Нептун към човешката дързост?

В. Сташевский. Начало подводной эры - в: Спортсмен-подводник, бр. 15, 1965, с. 3-13
Превод със съкращения: Теодор РОКОВ, Музей за нова история на Варна