НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ, СЪМИШЛЕНИЦИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА
ДОБРОВОЛЧЕСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ
ЖИВОТ НА МОРЕ „БУЛСАР“

Уважаеми членове, съмишленици и симпатизанти! Управителният съвет на доброволческото сдружение за спасяване на човешкия живот на море, сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БУЛСАР“, на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на Сдружението ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 30 ноември 2021 г. от 16.00 ч. в клуба на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Варна, ул. „Генерал Столетов“, № 3, ет. 2, при следния предварителен
ДНЕВЕН РЕД:
1. Почитане паметта на създателя и председател на „БУЛСАР“, к.д.п. Никифор Герчев.
2. Доклад за дейността на Сдружението за периода от последното Общо събрание до сега и утвърждаването му.
3. Финансов отчет за дейността на Сдружението и утвърждаването му.
4. Освобождаване на УС от отговорност.
5. Избор на комисия за избор на нов УС и Контрольор.
6. Избор на нов УС и Контрольор.
7. Разни.
При липса на кворум Събранието ще започне в 17.00 ч. на същото място при наличния брой присъстващи.

Секретар на „БУЛСАР“
Божидар ДОБРЕВ

К.д.п. Никифор ГЕРЧЕВ (1937 - 2021 г.)