НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ФЛОТИЛИЯ БОЙНИ И СПОМАГАТЕЛНИ КОРАБИ НА ВМС: ЩУРМАНСКИ ПОХОД ЗА МЛАДШИ ОФИЦЕРИ
Приключи щурмански поход в териториалното море и прилежащата зона на Република България с вахтени офицери и командири на бойни части от Флотилията бойни и спомагателни кораби (ФБСК). Походът се проведе с учебно-спомагателния кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“ с бордови № 206. Командир на кораба е капитан III ранг Павел Павлов. Походът се проведе под методическото ръководство на флагманския щурман на флотилията капитан III ранг Нико Апостолов. Негови помощници бяха капитан III ранг Младен Христов - старши помощник-началник на отделение „Подготовка и използване на силите” на флотилията и цивилният служител Константин Вълчев, специалист от Хидрографската служба на ВМС. Щурманските походи са традиционна форма на подготовка на навигаторите в нашите ВМС и се провеждат почти ежегодно. Целта е офицерите и старшините, назначени на длъжности като вахтени офицери и командири на бойни части и секции, на корабите и катерите на флотилията, да изучат

характерните ориентири, хидрографските и хидро-метеорологичните особености на българското Черноморско крайбрежие. А така също и да се запознаят с промените, свързани с динамично променящата се инфраструктура през последните години.
Особено полезни бяха методическите занятия по отработване на специфични корабни разписания, свързани с плаване в сложна навигационна обстановка, определянето и оценката на мястото на кораба по различни способи, тактическото маневриране. Изучени и приложени бяха и различни начини за определяне на поправката на курсоуказващите прибори, както и правилното документиране на воденето на навигационен дневник и прокладка. Неща, които дори и днес, в „електронния” XXI век остават важни за способностите на ВМС да изпълняват безопасно задачите си във всякакви условия. Начинания като това се вписват удачно в появилите се напоследък нагласи във ВМС на развитите държави за връщане към традиционните способи на корабоводене и допринасят за повишаване на подготовката на офицерите и старшините в щурманските бойни части. „Анализът на няколко инцидента с военни кораби на такива морски държави като САЩ и Дания през последните няколко години затвърждава мнението на командването на флотилията, че един от фундаментите на безопасността на съвременното корабоплаване е спазването на принципите на добрата морска практика” -сподели заместник-командирът на ФБСК капитан I ранг Ваньо Мусински, също започнал службата си във флота като командир на щурманска бойна част на фрегата.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Снимки ФБСК