НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПАРАХОДСТВО БМФ АД ПОРЪЧА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЧЕТИРИ 45 500-ТОННИ БЪЛКЕРИ
Параходство БМФ АД поръча строителството на четири 45 500-тонни бълкери в китайската корабостроителница Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd. Там вече бяха построени шест 45 500-тонни бълкера от типа „Плана“ („Миджур“, „Бузлуджа“, „Мальовица“, „Милин камък“ и „Околчица“). Показаните от тях отлични качества по време на експлоатацията им даде основание на ръководството на компанията да продължи тази серия. Новите кораби ще бъдат модернизирани и ще отговарят на влизащите в сила международни изисквания по отношение на замърсяването на околната среда с въглеводородни, азотни и серни емисии (фаза 3 на EEDI - Energy Efficiency Design Index) за главния двигател и за дизел-генераторите.
Доставката на поръчаните бълкери ще се осъществи през първата половина на 2024 г. Уточнени са и техните имена: „България“ (ще бъде пети кораб с това име в историята на компанията), „Родина“ (също пети кораб), „Царевец“ (ще бъде втори кораб с това име в историята на компанията) и „Трапезица“ (също втори кораб).
ПРЕСЦЕНТЪР НА ПАРАХОДСТВО БМФ АД

Navibulgar ordered a new series of four 45 500t bulk carriers
Navigation Maritime Bulgare ordered the building of four more 45 500t bulk carriers in the Chinese Shipyard Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Six vessels of this kind have already been delivered by the shipyard and named after Bulgarian peaks and mountains  (Plana, Midjur, Buzludja, Malyovitsa, Milin Kamak and Okolchitsa).
Their excellent performance motivated Navibulgar’s management  to extend this fleet to ten ships.
The updated version of this project will meet the latest environmental protection standards such as the carbon pollution prevention (EEDI Phase 3 - Energy Efficiency Design Index), NOx Tier III for the main engine and the diesel generators.
The deliveries are scheduled for the first half of 2024.
The vessels are to be named: Bulgaria, Rodina, Tsarevets and Trapezitsa.
Bulgaria and Rodina are to be fifth vessels with that name, and Tsarevets and Trapezitsa - second.
PRESS CENTER OF NAVIBULGAR

На 30 юли 2019 г. в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. бе вдигнат флагът на „Плана“ - (PLANA - IMO No: 9835769), първият 45 500-тонен моторен кораб за превоз на насипни товари, поръчан от Параходство БМФ АД.
Скица General Arrangement на 45 500-тонните кораби от типа „Плана“.