НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДОКЛАД НА ЦРУ ОТ 3 ЮЛИ 1952 Г. ЗА ГРАНИЧНАТА ОХРАНА НА
БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

Докладът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е от 3 юли 1952 г. Той е разсекретен и достъпен в електронната библиотека Internet Archive от 26 август 2017 г. Документът е от 6 страници и съдържа данни за граничната охрана на българското черноморско крайбрежие.
Тук, на български език, публикуваме частта от доклада, отнасящ се до отряда гранична охрана Бургас (18 гранични поста, под командването на комендатура Варна - от Иракли до българо-румънската граница и 5 гранични поста, под командването на комендатура Несебър - от Несебър до Емине)*.
Името на агента (източника), съставител на доклада, е скрито. Към юли 1952 г. за ЦРУ не е имало тайни за охраната на българското черноморско крайбрежие.

ЦЕНТРАЛНО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД
БЪЛГАРИЯ
Отряд гранична охрана - Бургас
Организация на отряда гранична охрана - Бургас
1. Граничната охрана в Бургас отговаря за цялото черноморско крайбрежие. Полковник Балевски е командир на този отряд до 1949 г., когато е уволнен и заменен от политическия си помощник майор Маринов.
2. През 1949 г. около 100 души са прикрепени към щабната рота в Бургас. Те са въоръжени с германски тежки картечници Шварцлозе и германски леки картечници МГ 34.

Факсимилета от Доклада на ЦРУ от 3 юли 1952 г. за граничната охрана на българското Черноморско крайбрежие.
Този пропаганден плакат е от 1959 г. Колкото и трагикомичен да изглежда той в наши дни, на времето е казвал самата истина…
3. Шест гранични команди са подчинени на Бургаския отряд; местоположението на две от тях е следното:
а. Комендатурата на гранична охрана e разположена в Несебър, Бургаска околия; командир е капитан-лейтенант Андрей Прeмянов.
b. Комендатурата на гранична охрана № 3/6 (sic), е разположена във Варна, със седалище в частна вила на около два километра от Варна и на 100 метра от морския бряг; районът от нос Емине (N. 42,42, E. 27,54) до нос Калиакра (N. 43,21, E. 28,30) е подчинен на тази комендатура; командир е капитан-лейтенант Иван Денев Изворски.
4. Следващите три подсектора (подучастъка) са подчинени на варненската комендатура: a. Бяла, Варненска околия; b. Балчик; c. Шабла (N 43,31, E. 28,33), Балчишка околия.
5. До 1948 г. хората за крайбрежната гранична охрана се вземат от Военноморските сили. След това те са интегрирани в редовната гранична охрана. Според системата, съществуваща до 1949 г., моряците, избрани за служба като граничари, преминават 3-месечен курс за обучение на пехотата във ВМС и се обучават на радиотелеграфни комуникации и боравене с мини и торпеда, след което преминават 1-месечен курс за специализация в щаба във Варна. Приблизително 100 души преминаха курса в щаба във Варна.
6. Следните 18 гранични поста са подчинени на комендатурата във Варна:
a. Пост в Иракли (N. 42,46, E. 27,54), разположен на около шест километра северно от нос Емине (N. 42,42. E. 27,54), на седем километра източно от Баня (N. 42,46, E. 27,49), Поморийска околия, и на 50 метра от брега на Черно море; този пост е съставен от осем охранители, командвани от моряк от старши клас, които са оборудвани с немска тежка картечница „Шварцлозе“ с 3 000 патрона, немски пистолет, осем пушки „Манлихер“ с приблизително 100 патрона за всяка, пет нападателни и пет отбранителни ръчни гранати; постът разполагал и с 10 червено-бели сигнални ракети.
b. Пост в Обзор (N. 42,49, E. 27,53), разположен в южната част на Обзор и на около 30 метра от брега; този пост е на около 10 километра от поста в Иракли; постът има осем охранители, командвани от подофицер, който отговаря и за поста в Иракли; хората в това подразделение имат същия вид и количество оборудване като изброените за Иракли, с изключение на това, че имат по 10 броя от всеки вид ръчни гранати; постът е обграден с бодлива тел и с окоп под формата на полукръг, който се насочва на запад.
c. Пост в Свети Атанас (N. 42,52, E. 27,54). Намира се на нос Свети Атанас, на около два километра югоизточно от Бяла, Варненска околия, и на около пет километра от Обзор; постът има същата сила и оборудване като описаните в параграф 6а по-горе; постът разполага и с метеорологично оборудване и е заобиколен от окоп и има ограда от бодлива тел от северната и западната страна; на около 50 метра източно от поста се намира бункер; на около 30 метра източно от поста се намира фар, а на около 200 метра югозападно от поста се намира митница.
d. Пост на Черни нос (N. 42,56, E. 27,55), разположен на брега, на около един километър северно от нос Черни нос, на около шест километра североизточно от Бяла, Варненска околия, и на около три километра източно от Самотино (N. 42,56, E. 27,53), Варненска околия; постът се намира на около 10 километра от поста Свети Атанас и има същата сила и оборудване като поста, описан в параграф 6а по-горе; оборудван е с метеорологични инструменти и е заобиколен от окопи.
e. Пост Камчия (N. 43,02, E. 27,54), разположен на около 100 метра северно от устието на река Камчия, на 50 метра от брега и на около 12 километра от Черни нос; постът има същата сила и оборудване като описания в параграф 6а по-горе; заобиколен е от окопи от север, запад и юг; на около 20 метра на юг има бункер; на около 150 метра западно от поста има ресторант, посещаван от туристи през лятото.
f. Пост (името не е известно), разположен на N. 43,04, E. 27,55, на около пет километра северно от поста Камчия и на около 50-60 метра от брега на нос Иланджик; постът има същата численост и оборудване като описаните в параграф 6а по-горе и е обграден с окопи от север, запад и юг.
g. Пост „Тутракан“ (sic), разположен на около шест километра югозападно от Галата (N. 43,10, E. 27,56), Варненска околия, на около 150 метра от морския бряг и на около пет километра северно от нос Иланджик (N. 43,04, E. 27,54); постът има същата сила и оборудване като описаните в параграф 6а по-горе и е заобиколен от редица окопи и ограда от бодлива тел.
h. Пост в Галата, разположен на около четири километра южно от Варна и на около един километър североизточно от Галата на морския бряг; постът е с идентична численост и оборудване като описаните в параграф 6а; сержантът на Галата отговаря и за поста „Тутракан“; постът е оборудван с метеорологични уреди и е заобиколен с окоп от север, изток и юг, а от южната и западната страна има ограда от бодлива тел; на около 20 метра югоизточно от поста е разположен бункер, а на около 20 метра - голям фар, а на 100 метра - ресторант, южно от поста.
i. Постът в местността Карантината (N. 43,10, E. 27,55), Варненска околия, се намира на около 1,5 километра от Галата и на 100 метра от морския бряг и е разположен на около 100 метра северно от фабриката за стъкло; постът разполага с шестима души и е оборудван като поста, описан в параграф 6а; той е изцяло обграден с окопи и с ограда от бодлива тел.
j. Пост в „Свети Константин“ (N. 43,14, E. 28,00), Варненска околия, намира се на около пет километра североизточно от Варна в близост до почивните домове „Свети Константин“ и на около 150 метра от морския бряг; постът е със същата численост и оборудване като описания в параграф 6а; той е изцяло заобиколен от окопи и от ограда с бодлива тел.
k. Пост в „Златните пясъци“, намира се на около седем километра югоизточно от „Свети Константин“ и на около 200 метра от морския бряг; постът има същата сила и оборудване като описаните в параграф 6а; заобиколен е от окопи и от ограда с бодлива тел.
l. Постът в Балчик се намира на около един километър южно от Балчик и на около 50 метра от морския бряг; постът има същата численост и оборудване като описаните в параграф 6а по-горе; той е изцяло заобиколен от окоп и от ограда от бодлива тел; в близост до охранителния пост е разположена комендатурата на граничната охрана Балчик; командирът на комендатурата е мичман 2-ри ранг, а помощник-командирът по политическите въпроси също е мичман 2-ри ранг; районът на поделенията е заобиколен от дървена ограда. В него има също старши сержант, двама сержанти, двама войници, заети като писари, и охранители; оборудването на подразделението се състои от следното; 1. Две тежки картечници; 2. Две немски автоматични пушки „Манлихер“; и 3. Десет нападателни и десет отбранителни гранати.
m. Постът в Каварна (N. 43,25, E. 28,20), Балчишка околия, се намира на около 12 километра източно от поста в Балчик, на един километър източно от Каварна и на около 60 метра [в оригинала е километра] от морския бряг; постът има същата численост и оборудване като описаните в параграф 6а по-горе; той е изцяло обграден с ограда от бодлива тел и с окопи; на около 200 метра северно от поста има бункер.
n. Постът в Калиакра (N 43,22, E 28,28), Балчишка околия, е разположен близо до морския бряг на края на нос Калиакра и се намира на около 30 метра северно от фара Калиакра; постът има същата сила и оборудване като описаните в параграф 6а; заобиколен е от окопи и от ограда с бодлива тел.
o. Пост в Камен бряг (N. 43,27, E. 28,33), Балчишка околия, намира се на около пет километра източно от Камен бряг [така е в оригинала] и на около 60 метра от морския бряг; постът има същата сила и оборудване като описаните в параграф 6а; заобиколен е от ограда с бодлива тел и окопи.
p. Пост в Шабла, намира се на около три километра североизточно от Шабла и на 60 метра от морския бряг; постът има същата численост и оборудване като описаните в параграф 6а; заобиколен е с окопи; в Шабла е разположен граничен подучастък, към който са прикрепени четирима офицери.
q. Постът в Дуранкулак (N. 43,42, E. 28,30), намира се на около четири километра югоизточно от Блатница (N. 43,41, E. 28,32), Балчишка околия, и на 50 метра от морския бряг; ограден е с ограда от бодлива тел и има окопи от южната, западната и северната страна; и
r. Постът в Карапча [Крапец] (N. 43,37, E. 28,33), Балчишка околия, е разположен на българо-румънската граница, на около 200 метра от морския бряг; има същата сила и оборудване като описаните в параграф 6а; ограден е с ограда от бодлива тел и с окопи; на около 300 метра южно от поста се намира бункер.
7. Към Несебърската комендатура са прикрепени пет гранични поста, както следва:
a. Постът в Несебър (N. 42,40, E. 27,44), Поморийска околия, е разположен близо до морския бряг в югоизточната част на Несебър; постът е със същата сила като този, описан в параграф 6а; заобиколен е с окопи от север, изток и юг и с ограда от бодлива тел от северната и южната страна; от западната страна има дървена ограда.
b. Пост в Свети Влас (N. 42,43, E. 27,45), Поморийска околия. Разположен е на морския бряг на около шест километра северно от Несебър и на около един километър южно от Свети Влас; постът има същите сили и оборудване, описани в параграф 6а, и е заобиколен от окопи.
c. Постът в Свети Никола (N. 42,43, E. 27,49), Поморийска околия, се намира на около пет километра източно от поста в Свети Влас и е разположен на около два километра южно от Свети Никола и на 100 метра от морския бряг в гората; постът има същата сила и оборудване като описаните в параграф, 6а и е заобиколен от ограда с бодлива тел и окопи.
d. Пост в Бунарджика (N. 42,43, E. 27,50), Поморийска околия, в гора близо до морския бряг, на около четири километра източно от поста Свети Никола; той има същата сила и оборудване като описаните в параграф 6а.
e. Постът на Емине, разположен в гора на около 50 метра от морския бряг на нос Емине; на около 30 метра южно от поста се намира фар; постът има същата численост и оборудване като описаните в параграф 6а; командва се от сержант, който отговаря и за поста в Бунарджика; постът е изцяло обграден с ограда от бодлива тел и окопи.
* https://archive.org/details/CIA-RDP80-00810A000900900001-2/page/n15/mode/1up

Анастас АНГЕЛОВ