НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ ТОДОР НИКОЛОВ ЦОНАКОВ
Историята обикновено отразява значими събития, разказва за бележити личности, прославили се със своя героизъм и саможертва или с новаторското си мислене. Обикновените хора, които без шум изпълняват задълженията си, рядко намират място в нея. Настоящият разказ е за Тодор Цонаков - морски офицер, участник във войните за национално обединение от 1912 - 1918 г. В тези войни той не се отличава в бойни действия, но пресъздава значими епизоди от тях в картини и рисунки.
Данните за него са основно от служебния му списък като морски офицер и от съхранените във фонда на Военноморския музей документи, писма, снимки и репродукции на негови рисунки. Тодор Николов Цонаков е роден на 14 октомври 1869 г. в Русе. Начална морска подготовка получава в Мореходните класове към Петербургския речен яхтклуб. За постъпване в тези класове, освен свидетелство, че умеят да четат и пишат, от кандидатите се изисква и свидетелство за проведени предварителни плавания. С предимство са тези с по-голям морски плавателен стаж, като се предпочита службата на ветроходите, пред тази на параходите. Тодор Цонаков плава на руската военна тримачтова винтова шхуна „Компас“ от 26 май 1890 до 5 септември 1890 и на руския военен крайцер II ранг „Азия“ от 6 май 1892 до 28 септември 1892 г.
Няма информация кога започва теоретичната му подготовка в Мореходните класове. Според Иван Танчев, той се обучава като стипендиант на Военното министерство от 1891 до 1894 г. Завършва с квалификация щурман каботажно плаване. На 24 март 1894 г. е назначен във Флотилията и Морската част със звание портупей-юнкер. Службата му започва на яхтата „Александър“, а от 10 септември 1894 г. е на ветрохода „Асен“. От 1 януари 1895 г. е произведен в чин мичман II ранг. За да отговаря на изискванията за морски офицер, от 1 май 1895 г. е командирован на практика на параходите на Българското търговско параходно дружество (БТПД), а от септември 1896 до 11 юли 1897 г. учи във Военното училище в София. През 1898 г. държи окончателния изпит за морски офицер, съгласно „Положението за комплектуване на Флотилията с морски офицери“. …

Пълния текст на тази статия на Тодорка СТОЯНОВА от Военноморския музей
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Службата на Тодор Цонаков в Дунавската флотилия започва на яхтата „Александър“
Мичман II р. Тодор Цонаков, 1897 г.