НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СРЕБЪРЕН ГРОШ НА ХЕРЦОГСТВО ПРУСИЯ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XVI В. ОТ ГРАД ВАРНА
В настоящото кратко съобщение ще въведем в научен оборот една интересна и рядка за България сребърна европейска монета от първата половина на XVI в., произхождаща от съвременната територия на град Варна.
Въпросната находка представлява сребърен грош на Херцогство Прусия, васално на Кралство Полша, отсечен през 1534 г. при управлението на херцог Албрехт Хохенцолерн (1525 - 1568).
Описанието на интересуващата ни в случая монета, е дословно следното:
- Херцогство Прусия, васално на Кралство Полша (Обр. 1).
Грош (1/30 талер), сребро, на херцог Албрехт Хохенцолерн (1525 - 1568), с емисия съответно 1534 г. Отлично запазен екземпляр от единична находка, с ненарушена цялост (т.е. непродупчена, което в повечето случаи е характерен белег за монетите от този период, откривани и намирани в България и които в по-голямата си част са пробити - б.а. - Л.В.), произхождащ от съвременната територия на град Варна и с размери съответно: диаметър - 23 мм и тегло от порядъка на 2,11 гр. Частна колекция - град Бургас.

Пълния текст на тази статия на Любомир ВАСИЛЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Бюст на херцог Алберт, с рицарска броня, надясно, и надпис на латински език около него: IVSTVS EX FIDE VIVIT 1534.
Хералдически орел, с глава наляво и с разперени крила. На гърдите му - инициалната буква „S“, отговаряща на името на полския крал Сигизмунд I Стари (1506 - 1548), в качеството му на сюзерен на Прусия и латиноезичен надпис около него: LBER D G MAR BRAN DVX PRVSS .