:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
Яхтено оборудване:
НОВИЯТ ХИДРАВЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН АВТОПИЛОТ
НА GARMIN

„Железният Густав” на Garmin, както още го наричат специалистите, е предназначен за яхти с хидравлично рулево устройство, независимо от големината на съда.
Един електродвигател без четки е основната част на новия GHP 20. Благодарение на това нововъведение помпата за хидравличната течност дозира изключително прецизно, а електрониката я напасва за всеки вид яхта, независимо от нейния размер. По този начин автопилотът е винаги в състояние да определи оптимално скоростта на движение на перото на руля, съобразно с атмосферните условия, скоростта на съда и вълнението.
Благодарение на тази нова техника е достатъчен винаги само един размер помпа за различните по големина и вид яхти.
Предимството се състои и в това, че яхтите, независимо дали излизат току-що от корабостроителницата или се дооборудват от техните собственици, не се нуждаят от допълнително и скъпо струващо донастройване на агрегата. Избягват се по този начин и неволните грешки в случай, че е избрана по-малка от необходимото помпа.
Производителите на новия двигател обръщат особено внимание на факта , че той е значително по-икономичен, много по-безшумен и износоустойчив от предходните модели, тъй като триещите се части са сведени до минимум.
Както и в някои предишни модели, Garmin GHP 20 предлага новата патентована система Shadow Drive Technologie, което означава, че системата се деактивира в момента, в който рулевият докосне отново щурвала, без дори да е било необходимо да се задейства бутона Stand by. Поеме ли яхтата по новия курс, автопилотът автоматично се връща „на вахта”.
Оборудваната със SmartPump нова система на Garmin ще се появи на пазара към края на тази година.
Георги НИКЛЕВ
Снимки: Garmin
Новият автопилот на Garmin. Благодарение на интелигентното регулиране, само един размер помпа е напълно достатъчен за всички видове яхти.
Новата помпа GHP 20 е първата по рода си в яхтения бранш с новия безчетков електродвигател.