:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
ЯХТЕНО ОБОРУДВАНЕ: РОБОТИ ЗАМЕСТВАТ
ДОСАДНОТО ЧИСТЕНЕ НА КОРПУСА

Постепенно в практиката навлизат все по-нови и много рационални системи за почистването на подводната част на моторните и ветроходни яхти. Апаратът „Хултимо” замества много успешно и многократно по-ефективно всеки водолаз, решил в пристанищни условия да почисти от обраствания своя плавателен съд.
Този апарат прилича малко на косачка на трева, но работи, естествено, по съвсем друг принцип. Бързото въртене на много меките четки създава подналягате, което „залепва” уреда към корпуса и осигурява на четките добър натиск към повърхността, която трябва да бъде почистена.
Характерното за тази система е, че могат да бъдат почистени всички подводни части на корпуса, независимо от техните форми. Перото на руля, скега, плавниковият кил и булбът не са проблем за този апарат. Той преминава плавно от корпуса към всеки един детайл на яхтата, намиращ се под водата. Апаратът се направлява дистаннционо от кея и всичко, което става под водата, се вижда на монитор в ръцете на оператора!
Какво по-хубаво от това? Няма нужда от скъпоструващ кран един или два пъти в годината, сапани, стапели, разправии ... Идва представител на фирмата, който за час-два (в зависимост от размера на съда) почиства основно цялата подводна част.
Не напразно споменах, че идва представител на фирмата! Изделието е патентовано, но за сега няма да се продава свободно в търговската мрежа! Явно, че производителите са чували за техническите гении в някои държави, които само дебнат за подобни решения и за нула време го произвеждат за собствени нужди, че и дори започват да го продават...
Особено благоприятни за почистване са корпуси, които са били третирани предварително с твърди антифаулингови бои, а също така и тези на силиконова основа.
Самополиращите бои не са много подходящи, тъй като активния слой ще бъде свален от бързовъртящите се четки на уреда.
И една друга малка, но много важна подробност: всички отпадъчни продукти при тази манипулация се събират в специално направена за целта торбичка, с оглед предпазването на водата от замърсяване!
Георги НИКЛЕВ
Снимки: Производителя
Корпусът е напълно почистен!
Дистанционното управление с необходимия за това монитор.
Всичко, което е под водата, може да се почисти.