:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
КЛАСНА СТАЯ ПОД ВЕТРИЛА
Един цял училищен клас плава половин година в Атлантика поредното издание на експеримента „Класна стая под ветрила”
            
Тримачтовата шхуна THOR HEYERDAHL завърши успешно поредното си плаване с 32 –ма десетокласници на борда. По време на цялото плаване учениците са били обучавани съгласно редовната им училищна програма, като в същото време са изпълнявали и доста задължения на борда.
До този момент по-голямата част от тези усмихнати, старателни и целеустремени млади хора не са имали пряк контакт с морето и проблемите, свързани с близки или по-далечни плавания. Те всички идват от град Нюренберг – Бавария, но с огромно желание и типичната за този народ прецизност започват да усвояват моряшките умения
Тримачтовия учебен кораб плава вече за 14 пореден път в изпълнение на проекта „Класна стая под ветрила”. Цялата организация на този забележителен проект се изпълнява от Университета в Ерланген – Нюренберг. По време на плаването учениците, както вече отбелязах, се обучават стриктно от намиращите се на борда учители и преподаватели, като в същото време усвояват тънкостите на ветроходството и то на такъв голям ветроход. Те дават вахти, изучават астрономия и навигация. Не им е спестено и задължението да помагат активно на палубната команда при всички необходими мероприятия.
По време на това плаване, корабът е изминал около 13 000 морски мили,  следвайки маршрут: Кил – Канарските острови – Гватемала - Коста Рика - Панама и Куба.На връщане са минали през Бахамските и Азорските острови.
Забележителното в този проект е научно-педагогическата концепция, изложена от ръководството на Университета в Ерланген – Нюренберг, в края на плаването: „Учениците трябва да се научат да поемат и изпълняват определен обем отговорности относно техния собствен жизнен път и развитие. Този проект дава на младите хора възможността да съвместяват по най-добрия начин личния си живот, учебния процес и практическите умения.” Ясно и категорично!

КРАТКА ВИЗИТНА КАРТИЧКА НА ШХУНАТА:
В периода от 1979 до 1983 г. корабът е бил преустроен и преоборудван като тримачтова шхуна с топово стъкмяване. Повече от 25 години плава като учебен кораб, на който са преминали своя морски и общообразователен стаж над 20 000 (!) ученици и младежи.
Много бих искал и у нас някой ден да се осъществи подобен проект!
Георги НИКЛЕВ
Снимки: Jacht
Една цяла красна стая на борда на учебния ветроход.
Посрещането у дома. Всички са по местата си на реите.
Маршрутът на учебната ветроходна шхуна. Fotograf: © KUS-Projekt Die Reiseroute der Schuler
Тримачтовият ветроход THOR HEYERDAHL (IMO 5221491) Източник: https://www.shipspotting.com