избор на брой
"Морски колекции"
начало
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОДАРЪЧНИЯ КОМПЛЕКТ ЗА
ФЕРИБОТНИЯ КОМПЛЕКС

Вчера ви запознахме с новото постъпление в рубриката „Морска фалеристика и хералдика” на раздела „Морски колекции”. (13 юли 2011 г. Подаръчен комплект „Фериботна връзка Варна – Иличевск” (1978 г.) Благодарение на бързата реакция на наши читатели внасяме необходимо допълнение относно символиката, заложена в единия от трите елемента на подаръчния комплект: значката. Вече посочихме, че обединяващият елемент между медала и плочката е значката, която представлява съчетание между съветското и българското знаме (съветския и българския корабен флаг). Важна особеност обаче при съчетаването на знамената (флаговете) играе белият цвят, който изобразява силует на този тип фериботи. Този силует е разработван и в следващите версии на различни отличия, свързани с фериботното плаване в Параходство БМФ. За сравнение ви показваме този детайл, разработен в сувенир по повод 25-та годишнина от откриването на фериботната връзка, но вече като съчетание между украинския и българския флаг.
МОРСКИ ВЕСТНИК


Значката, съчетаваща съветския и българския флаг, по-леко загатва силуета на ферибот със запълненото с бял цвят пространство.
Българският ферибот „Героите на Одеса”.
По-късно, във вариант „украинско-български”, силуетът на ферибота е много по-ясен и отчетлив.