избор на брой
"Морски колекции"
начало
ОТНОВО ЗА ЗНАЧКАТА НА ВИПУСК 1939 Г. НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ
В рубриката „Морска хералдика” на раздела „Морски колекции” вече се опитахме да отговорим на въпроса "За какво разказва значката на випуск 1939 г. на Морското училище?" Нашият редовен читател и приятел на „Морски вестник” Янчо Бакалов издири в интернет изображение на значката, произведена от заготовката, снимка на която публикувахме. Както сами ще се убедите, заготовката дава основание за повече очаквания като качество на крайния продукт. Разбира се, снимката от интернет е с лоша резолюция и не дава възможност за повече разсъждения, но не бива да се изключва и възможността за тиражиране на фалшификат. Както вече посочихме в миналата публикация, експертът ст.н.с. д-р Тодор Петров потвърди, че заготовката е реализирана в производството на значки на випуск 1939 г. на Морското училище. Така че след като има реален продукт, има възможност той да бъде фалшифициран.
С тази публикация „Морски вестник” не смята въпросът за приключен и призовава редовните си читатели при поява на нова информация да ни пишат. Темата за значките на випуските на Морското на Н. В. Училище до 1944 г. наистина е интересна и заслужава вниманието на изследователите. Те могат да бъдат подпомогнати и от други дарители на Военноморския музей, които да последват примера на к.д.п. Николай Николов – Найк, който вече дари заготовката за значката на випуск 1939 г. на Морското училище.
МВ
Заготовката за значката на випуск 1939 г. на Морското училище.
Издиреното изображение на значката на випуск 1939 г. на Морското училище.