начало
избор на брой
"Морски колекции"
ОЩЕ ЕДНА ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА СЪС СНИМКА НА
ПАРАХОДА „КРУМ”

Веднъж вече представихме на читателите на „Морски вестник” Пощенска картичка със снимка на парахода „Крум” (бивш „Голубчик”)
Друг вариант на тази картичка, съхраняван във фонда на Военноморския музей – Варна, е публикуван в изданието „Военноморските сили на България 1879 - 2006” (Варна, 2006, съст. М. Кръстева и Ат. Панайотов) на стр. 7. На нея обаче има посочен издател: Е. Алкалай.
Тези дни приятели на „Морски вестник” ни предоставиха още една пощенска картичка със снимка на парахода „Крум”, само че издадена през 2004 г. Става дума за реплика на представената вече от нас пощенска картичка, преиздадена от печатница „Кронос”. Макар и издадена през ХХІ век, новата пощенска картичка не се отличава с особено качество, а надписът под снимката е със съвременен шрифт. Затова може би е предприет още един ход, за да стане тя по-атрактивна за купувача: мястото, където трябва да бъде залепена пощенската марка, е подпечатано с първодневния печат на пощенско-филателното издание „125 години Военоморски сили” (06.08.2004 г.). Пак там, на гърба на картичката, в краткия обяснителен текст са допуснати две коректорски грешки: „преименован” вместо „преименуван”, а „военен” е останало „воеенен”... Явно, много са бързали тези, които са искали да спечелят от идеята за репликата.
Интересно е и това как е попаднал специалният печат върху репликата, след като подобна премиера не бе анонсирана в официалната програма на честванията по повод на тази годишнина. Най-вероятно е издадена не само тази, а и други такива картички – ако някой от читателите на „Морски вестник” има повече информация, нека ни пише!
МОРСКИ ВЕСТНИК
Репликата на пощенската картичка със снимка на парахода „Крум”, лице.
Репликата на пощенската картичка със снимка на парахода „Крум”, лице.