НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 КАК СЕ ДОБИВА ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ НА МОРЕ

1. Увод
Поводът за написване на това изследване е наличието на възможности за документни измами при опитите за доказване на плавателен стаж с цел на придобиване на по-висока морска правоспособност. На практика, не само възможностите съществуват, но някои хора вече са се възползвали от тях. За съжаление, това е трудно доказуемо и целта на автора е да разкрие пътищата на тези измами и как те могат да се предотвратят.

И така, може ли да се направи плавателен стаж, без кандидатът да е виждал кораба със собствените си очи, да не говорим, че може въобще да не е стъпвал на борда му? Отговорът е да, може.

Пълният текст на статията на к.д.п. Орлин Станчев (в PDF-формат) можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”
... важен документ, който не съществува на българските кораби, но е неотделима част от корабната документация на корабите под флага на англоезичните държави е т.н. официален корабен дневник – The Official Log Book... Първата страница има надпис Official Log Book и под него се вписва в съответните графи името на кораба, пристанището на регистрация, официален №, или ИМО № на кораба, бруто, тонаж, нето тонаж, име и адрес на регистрирания корабособственик или менажер, дата на започване и завършване на дневника плюс датата и мястото на предаването му на представителя на морската администрация на държавата на флага (Нанесените данни върху образеца са произволни и са поставени само като пример!).