НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 И ОТНОВО: ЗА СКРОМНО УЧАСТИЕ - ЩЕДРИ ПОЧЕСТИ, ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС - ПАК
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ... (2)


Защо акад. Васил Сгурев се съмнява в спомените на Константин Божков

В Предисловието си към новоиздадената академична книга за историята на Българското техническо дружество в Русе 1885 г. (БТД) акад. В. Сгурев, който без да има поне що-годе обща представа за мемоарното наследство на К. Божков, както и без да е направил каквото и да е собствено изследване на неговите мемоари, полага твърде прозрачни усилия да внуши на читателите две неща:
-  колко несигурни били спомените на К. Божков като източник за историята на БТД;
-  колко непочтен автор е Иван Алексиев, който, като че ли, укрива един черен дневник на К. Божков.  
И двете инсинуации преследват целта: да се докаже или поне да се внуши, че флотският инженер-механик Павел Кузмински не е най-активната фигура в историята на БТД. Това внушение е крайно необходимо за дългогодишната пропагандна политика в рамките на ФНТС, защото въз основа на спомените на К. Божков и  други аргументи, описани в монографията ми „Храм на знания технически”, обосновавам, че именно той, видният руски учен и изобретател П. Кузмински, е създателят на БТД и няма място за сравнение на приноса му ЗА БТД и България с този на кап. С. Ванков.
Какви са конкретните текстове на акад. В. Сгурев? …

Пълният текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

(Следва част 3 - Защо акад. В. Сгурев не вярва на твърдението на К. Божков за авторството на устава на БТД)