НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОЩЕ ДЕТАЙЛИ КЪМ „МОЗАЙКАТА“ ЗА ФАР ШАБЛА
Прочитайки статията на Анастас Ангелов „Още за фар Шабла“ (10 февруари 2018 г. Още за Фар Шабла) си припомних, че преди няколко години се бях сдобил с изгледи на българското крайбрежие от ХІХ век. След кратко претърсване на компютъра (систематизирайте файловете си и им пишете смислени имена, това помага много!) намерих изображенията.

Конкретният файл е от Британския архив, част от известния „Атлас Чернаго моря“ на Егор Манганари, издаден през 1841 г. Освен самите карти, атласът съдържа и 17 листа с изгледи от черноморските брегове, както са видими от морето. На лист XVII е брегът от нос Галата до нос Сингол, северно от Кюстендже (Констанца). Озаглавен е „Виды берегов Булгарiй“, в долната му част е изписано „Издано Черноморскимъ Гидрографическимъ Депо съ рисунках снятых с натуры Академикомъ Кухаревским въ 1841 году“ и е с размери 66х100 см. На него е изобразен и брега около нос Шабла, както има и изображение на самия фар. Макар, че има някаква прилика с действителността, очевидно фарът е изобразен по-скоро схематично, за маркиране на присъствието и местоположението му. Надписът под него, както и под останалите обекти по брега не е много ясен, но предполагам, че показва географската посока и разстоянието, на което се намират те от мястото на наблюдението и зарисовката.

Борислав ПЕТРОВ