НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ТРИ АНТИЧНИ МОНЕТИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД БУРГАС
В настоящото кратко съобщение ще представим на читателите на „Морски вестник“ общо три на брой монети от епохата на Античността, които произхождат от Централната част на най-големия град в Южното ни Черноморие - в случая Бургас.
Тъй като Бургас, за разлика от останалите черноморски градове, разположени както в Северната,така и в Южната част на Черноморието ни, не е съществувал като градско селище през Античността, поради тази причина, всяка находка от същата епоха, открита на територията на съвременното му местоположение се явява изключително ценен от информативно естество източник за неговата история и далечното му минало (Подробно сме разгледали този въпрос в броя на „Морски вестник“ от 30 октомври 2018 г., в статията ни, озаглавена „Медна монета на Западната Римска империя от Централната част на град Бургас“ - https://morskivestnik.com/; също и в: https://morskivestnik.com/, 27.01.2019 г., 16:36 ч. - б.а., Л.В.).
И трите монети са случайни находки, намерени от жители на града и са частни притежания на намервачите си. Авторът на тези редове изказва голямата си благодарност на собствениците им, относно предоставената му от тяхна страна възможност на проучване, публикуване и разбира се - за въвеждането им в официален и научен оборот. За съжаление, не разполагаме с точните им тегловни данни, а само с тези на размерите им, по отношение на диаметъра им. Разпределението на разглежданите в настоящата работа монети е дословно следното: …

Пълния текст на статията на Любомир ВАСИЛЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Монета № 1, аверс и реверс.