НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА НЯКОИ ИСТОРИЧЕСКИ
ДАТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКАТА НИ ИСТОРИЯ

Повлиян от публикацията на инж. Иван Алексиев
22 февруари 2021 г. „Към историята на телеграфа в България и за авторската етика на един професор“ реших да напиша тези бележки. Те се отнасят до честването на някои исторически събития, които са се случили преди приемането в България на Григорианския календар. т.е., когато датите са били съгласно Юлианския календар, сега наричани по стар стил (ст. стил), а след това са били наричани по нов стил (н. стил).
Този календар е наложен от папа Григорий XIII през 1582 г., но различните държави го приемат в различни години. В България Григорианският календар е приет на 31 март 1916 г. и затова следващата дата е била 14 април. Българската православна църква приема Григорианския календар на 20 декември 1968 г. Броят дни, които трябва да се прибавят към датата по стар стил, за да се получи датата по нов стил е: 10 дни до датата 28 февруари/10 март 1700 г., 11 дни от 29 февруари/11 март 1700 г., 12 дни от 29 февруари/12 март 1800 г. и 13 дни от 29 февруари/13 март 1900 г. до днешна дата.
Някои събития от нашата морска история се

За да няма недоразумения при използването на датите от двата стила, през 1925 г. командирът на Дунавската флотилия (тогава официално Дунавска полицейска служба) капитан І ранг Иван Михайлов заповядва името на тази моторна лодка да е „8/21 ноември 1912 г.“
Въпросният „Циркуляр № 7“ от 9 януари 1881 г.
отбелязват на датата, когато се е случило събитието, независимо че след приемането на Григорианския календар е трябвало към това число да се добавят определен брой дни, посочени малко по-горе. За кои събития ще иде реч?
1. Създаването на Морско училище се свързва с известния „Циркуляр № 7“, подписан от „Товарищь“ на военния министър на датата 9 януари 1881 г. Но това е дата по стария стил, т.е. към нея трябва да се прибавят 12 дни, за да се получи датата по нов стил, която е 21 януари 1881 г. Но флотската общественост продължава да отбелязва като дата на създаването на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ 9 януари - т.е. с 12 дни по-рано от истинската дата.
2. Атаката срещу турския крайцер „Хамидие“ от отряда торпедоносци под командването на капитан II ранг Димитър Добрев в състав: „Летящи“, „Смели“, „Строги“ и „Дръзки“. На 8 ноември 1912 г. (ст. стил) отрядът торпедоносци излиза в морето със задача да пресрещне конвоя от 2 товарни кораба, пътуващи от Констанца към Цариград, като получава информация и за наличието на турски военни кораби мористо от н. Калиакра. Атаката срещу „Хамидие“ е извършена след 0.30 часа на 9 ноември (ст. стил). Тези дати са по стария Юлиански календар. По нов стил това са датите 21 и 22 ноември 1912 г. Независимо от това морската общественост и цяла България отбелязва събитието на 8 ноември - т.е. с 13 дни (и дори 14 дни от момента на атаката) по-рано от истинската дата на атаката и поразяването на турския крайцер!
Навярно има и други събития от морската ни история, които се отбелязват сега, след приемането на Григорианския календар, на датата по Юлианския календар. Но нека да спрем до тук. Само ще добавя, че в разговори с колеги съм отбелязвал неправилната дата за отбелязване на тези две събития. Но отговорите на колегите са били, че така е прието, може би неправилно, но сега няма да променяме датите. Но аз продължавам да смятам, че това не е правилно!
Бележка: Не съм потърсил информация за публикувания материал освен тази, която се намира в интернет сайтовете.

Инж. капитан I ранг о.з. Румен ТОТЕВ,
интересуващ се от морската ни история,
но само в качеството си на „любител“ - историк