НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КНИГА РАЗКАЗВА ЗА УЧЕБНАТА ФЛОТИЛИЯ НА
МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Монографията „Учебните кораби, катери и яхти на Морско училище (1881 - 2021 г.)“ бе представена във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Автор е о.з. капитан II ранг д-р Атанас Панайотов. Книгата става факт след 9-месечен труд, а представянето й бе на 9.09.2021 г. от 9:00 часа, както отбеляза и самият д-р Панайотов. Монографията излиза от печат по повод 140-годишнината на Морско училище, след решение на Академичния съвет на ВВМУ. Целта е да се изследва и представи на широка читателска аудитория тази част от историята на флотската Алма матер.

Без учебните кораби, катери и яхти не можем да бъдем „Чеда на морето“
Уважаеми читатели,
Щом разтворите тази книга, ще имате възможност да надникнете в една от най-интересните страници от 140-годишната история на нашето Морско училище. Тази история не би била възможна без това, което ще намерите в съдържанието на книгата: учебните кораби, катери и яхти, използвани за нуждите на плавателната практика на възпитаниците на училището. Без тях нямаше да бъдем „Чеда на морето“, както е посочено в нашия химн.
Книгата се появява на бял свят след решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с което бе възложено на о.з. капитан ІІ ранг д-р Атанас Панайотов (випуск 1973 - 1978 г.) да изследва и да представи на широка читателска аудитория тази част от нашата история.

Капитан І ранг проф. д-р Калин Калинов - заместник-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебната и научната част, представи автора и книгата му.
О.з. капитан II ранг д-р Атанас Панайотов сподели пред присъстващите интересни моменти от развитието на учебната флотилия на Морското училище.
Сред участниците в събитието бе и о.з. капитан І ранг проф. д-р Янчо Бакалов - читател, приятел и автор на „Морски вестник“.
Авторът връчи екземпляр от книгата на курсант-старшина І степен Димо Савов (вж за него:
19 май 2019 г. В нощта на музеите наградиха участниците в конкурса за исторически есета), който проявява траен интерес към българската морска история.
Авторът успешно е изпълнил тази творческа задача. Той е събрал не само публикуваното до сега по въпроса, но и е задълбочил изследването чрез обработка на документи и материали както от основния и спомагателния фонд на Военноморския музей, така и от няколко други архивни фонда. Допълнил е всичко това с информация от тематични справочници, със спомени на наши възпитаници - флотски ветерани, и публикации от периодичния печат, изчистил е противоречивите тези с нови аргументи. Представени са и неосъществени проекти, чиято история е не по-малко интересна и поучителна. Голяма част от издирените документи и снимки се публикуват за първи път.
Съдържанието е научно-популярно и ще бъде еднакво интересно както за масовия читател, така и за изследователите. Богатата илюстративна част, в която са използвани и фотографии от частни колекции, е другото достойнство на книгата, което заслужава адмирации.
В резултат на този труд пред читателите преминава в един ретроспективен парад една голяма учебна флотилия, оставила не само трайни спомени у паметта на всеки, който е проходил в морето на борда на съответния плавателен съд, но и е подпечатала със знак за качество всяка страница от историята на нашата Флотска алма матер.
Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян МЕДНИКАРОВ,
началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Този текст е предговорът към книгата.