НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 СНИМКА НА ХЛАДИЛНИЯ КОРАБ „ПЛЕВЕН” ВСЕ
ПАК ИМА!

През м. август и през м. септември ви информирахме за съдбата на хладилния кораб „Плевен” (ех-KOLASTIND):
29 август 2011 г. Плава ли още някогашният български хладилен кораб „Плевен”?
1 септември 2011 г. Необходимо уточнение за хладилния кораб „Плевен”
По един или друг начин, неговата биография от 1961 до 1971 г. е свързана с историята на търговското ни корабоплаване и е редно този кораб да не отплава в забравата. Да, но и в двете публикации използвахме само снимки на кораба от периода, когато е плавал под името KOLASTIND и една скица. Това стана поради факта, че не разполагахме с оригинална снимка на „Плевен”. Все пак, успяхме да издирим такава, макар и с не особено добро качество и с ниска резолюция. Тази снимка открихме в колекцията на британския сайт https://www.photoship.co.uk и ви я предлагаме с надеждата, че можете да ни съдействате за издирването на по-качествено изображение на българския хладилен кораб „Плевен”.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Българският хладилен кораб „Плевен”. Почти половината борд от средата на корпуса до кърмата е закрита от несамоходна баржа. Снимка: https://www.photoship.co.uk