НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОЩЕ ЗА ПАРАХОДА „ЦАР ФЕРДИНАНД” И ЗА
КРУИЗНИЯ БИЗНЕС

През 2012 г. запознахме читателите на „Морски вестник” с началото на круизния бизнес у нас - организираните екскурзии за български граждани по море от парахода на Българското търговско параходно дружество (БТПД) „Цар Фердинанд” през 1914 г.
6 юни 2012 г. Още нещо за парахода „Цар Фердинанд”
7 юни 2012 г. Екскурзии с парахода „Цар Фердинанд” през 1914 г.

Тогава ви информирахме за назначаването на първата българка - моряк: Дена Николова, която обслужвала като камериерка дамските пътнически кабини на „Цар Фердинанд”.
Продължението на темата се намира в документ, издаден през 1913 г. Тогава Дирекцията на БТПД утвърждава, отпечатва и разпространява „Правилник за униформеното облекло на екипажа на Българското търговско параходно дружество в гр. Варна”. Отпечатването на документа става в „Търговска печатница” - Варна. В правилника се предвижда униформата и камериерите, а в отделна забележка се посочва: „Ако има камариерки, те носят обикновена черна рокля с бяла престилка през рамо”. Това е един от първите ръководни документи в дейността на БТПД, в който се предвижда назначаването на жени като членове на екипажите.
Скоро ще ви представим и самия правилник, в който има много интересни неща за униформите на моряците от БТПД в навечерието на Първата световна война.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Факсимиле от „Правилник за униформеното облекло на екипажа на Българското търговско параходно дружество в гр. Варна”.
Параходът „Цар Фердинанд” показва истинските си качества в круизния бизнес и през 30-те години на ХХ век. Илюстрацията ни е предоставена от Държавен архив - Варна.