НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПРОДУКТОВОЗЪТ „БАТОВА” (IMO: 8612067),
НАРИСУВАН ОТ ДИМЧО ПИШМАНОВ

Преди малко повече от 25 години – на 29 юли 1987 г. във Варна е вдигнат флагът на новопостроения в КК „Г. Димитров” продуктовоз „Батова” (5848,2 тона дедуейт). Танкерът е предназначен за едновременен превоз на пет вида нефтопродукти: три вида горива и два вида масла. Той е проект 615 на Института по корабостроене във Варна. Главен конструктор на кораба е инж. Т. Попов. „Батова” е строителен № 252, втори е от серията с челен кораб „Панега”. Кръстница на на „Батова” е Славка Пешева, а първи капитан е Желязко Ъков. „Батова” (IMO: 8612067) е в експлоатация до 28 май 2010 г., когато е продаден за скрап в Индия.
Предлагаме на нашите читатели картината, изобразяваща „Батова”, нарисувана от корабния агент Димчо Пишманов.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Продуктовозът „Батова”, нарисуван от корабния агент Димчо Пишманов.
Други картини на Димчо Пишманов в „Морски вестник”:
23 октомври 2012 г. Случка с кораба „Странджа” в Бургаския залив от 10 юли 1995 г.
6 ноември 2012 г. Димчо Пишманов нарисува и най-новия кораб „Странджа”
17 ноември 2012 г. Моторният кораб „Иван Вазов” на снимка и на картина
5 декември 2012 г. Корабът „Капитан Петко войвода” на снимка и на картина
18 декември 2012 г. Моторният кораб „Русе” (Ruse - IMO 5112286) на картина и на снимки
22 декември 2012 г. Рудовозът „Алиот” (Alioth - IMO 5371428) на картина и на снимка

24 декември 2012 г. Параходът „Родопи” на снимка и на картина
30 декември 2012 г. Моторният кораб „Сливен” на снимка и на картина
1 януари 2013 г. Моторният танкер „Дунав” на снимка и на картина
3 януари 2013 г. Моторният кораб „Бургас” (ІМО 5055438) в снимки и на картина
15 януари 2013 г. Моторният кораб „София” (SOFIA - IMO 6403503) на картина и на снимка